April 20, 2021

Sorry, this entry is only available in Finnish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Pilvialustojen hyödyntäminen it- ja liiketoimintaratkaisujen tuottamisessa on kasvanut kiihtyvää vauhtia ja tahti jatkuu tulevaisuudessa, Gartnerin selvityksen mukaan jopa 18 % vuoden 2021 aikana. Uutta liiketoimintaa rakennetaan yhä useammin pilvialustojen päälle ja samalla vanhoja ratkaisuja modernisoidaan pilvialustoille.

Mistä pilvinatiivissa ajattelussa on oikein kyse ja mistä matka kohti pilveen perustuvaa toimintaympäristöä alkaa? Mitä hyötyjä sen tuomasta muutoksesta on koko organisaatiolle? National Institute of Standards and Technology (NIST) on määritellyt pilvinatiivin ajattelun viisi ominaispiirrettä seuraavasti:

  1. Itsepalvelullisuus (On-demand self-service)
  2. Saatavuus päätelaiteriippumattomasti (Broad network access) 
  3. Resurssien yhteiskäyttö (Resource pooling) 
  4. Nopea joustavuus (Rapid elasticity) 
  5. Palvelun mitattavuus (Measured service) 

Kun nämä viisi pilvipalvelun (cloud computing) piirrettä on omaksuttu, on sisäistetty pilvinatiivi ajattelu, jota voidaan hyödyntää tarvittavien ratkaisujen toteutuksessa. Tämä ajattelumalli toimii pohjana myös laajemmalle tekemisen kulttuurille, ja se muokkaa tapaa, jolla liiketoimintaratkaisuja suunnitellaan ja rakennetaan. Pilvinatiivia ajattelua on mahdollista soveltaa myös vaikka it-toimintaympäristö olisi pilven sijaan paikallinen ja organisaation omassa datakeskuksessa.

”Loppujen lopuksi olennaisin kysymys on se, miten palveluja rakennetaan ja toimitetaan eikä se, missä niitä rakennetaan ja toimitetaan.”

Pilvialustoista Suomen markkinassa tunnetuimmat ovat julkisen pilven tarjoajat Amazon Web ServicesGoogle Cloud Platfrom ja Microsoft Azure. On kuitenkin hyvä muistaa, että pilvinatiivi ajattelu ei vaadi välttämättä julkista pilveä. Samoja standardoituja ominaispiirteitä ja hyötyjä pystytään saavuttamaan myös muissa pilviympäristöissä, kuten yksityisessä pilvessä tai hybridipilvessä. Loppujen lopuksi olennaisin kysymys on se, miten palveluja rakennetaan ja toimitetaan eikä se, missä niitä rakennetaan ja toimitetaan.

Hyötyinä helppokäyttöisyys sekä skaalattavat palvelut kysynnän ja tarpeen mukaan

Millaiset sovellukset sitten noudattavat pilvinatiivin ajattelun periaatteita? Lähtökohtaisesti kaikki SaaS-palvelut (Software as a Service), jotka ostetaan palveluna, ovat luonnollisia esimerkkejä pilvinatiiveista ratkaisuista. Näitä voivat olla modernit verkkokaupat, taloushallinnon järjestelmät, HR-järjestelmät tai myynnin järjestelmät. Toisaalta pilvinatiivia ajattelua hyödyntäviä ratkaisua voidaan rakentaa myös ilman, että niitä tarjotaan palveluina. Tällöin pilvinatiivin ajattelun ja tekemisen kulttuuri ohjaavat toimintaa.

Loppukäyttäjälle pilvipalvelun hyödyt toteutuvat helppokäyttöisenä ja vaivattomana palveluna, joka on saatavilla silloin kun sitä tarvitaan ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Sovelluksen loppukäyttäjän näkökulmasta itsepalveluperiaate kuulostaa mainiolta ja asiakaskokemus on mitä todennäköisimmin erinomainen.

Palvelun tuottajalle merkittävää lisäarvoa syntyy muiden sovellusten kanssa jaettujen resurssien ansiosta. Näin pilvipalvelun hyödyt konkretisoituvat mm. vähentyneinä kustannuksina sekä sillä, että palvelun kehityksen kannalta tärkeä mitattavuus saadaan valjastettua käyttöön. Tärkeää on myös se, että palvelua pystytään joustavasti skaalaamaan kysynnän ja tarpeen mukaan. Pilvipalvelut mahdollistavatkin sen, että käyttökapasiteettia eli järjestelmän laskentakapasiteettia pystytään laajentamaan esimerkiksi verkkokaupan sesonkipiikkien aikana.

Modernilla ohjelmistokehityksellä ja DevOpsin hyödyntämisellä parempaa palvelua

Pilvipalveluiden periaatteiden noudattaminen on tärkeämpää kuin yksittäiset teknologiat tai alustat. Toisin sanoen, tekemisen tapa on painoarvoltaan merkittävämpi kuin yksittäinen teknologia. Modernin ohjelmistokehityksen ja DevOps-periaatteiden omaksuminen vaikuttaakin koko organisaation tapaan toimia, kun ryhdytään tekemään ja ajattelemaan eri tavalla kuin on totuttu. Näin pilvimatka saattaa monesti koko organisaation kohti laajempaa kulttuurin muutosta.

Modernin ohjelmistokehityksen keinoin voidaan ohjelmistokehitysprosesseja automatisoida järjestelmätoimituksen suunnittelun alkumetreiltä aina tuotantoon saakka. Myös järjestelmien ylläpito helpottuu ja nopeutuu automaation myötä. DevOps-kulttuurin hyödyntäminen auttaa rakentamaan pilvinatiivia ajattelua tukevia ratkaisuja erilaisiin ympäristöihin. Kun vesiputousmallista siirrytään kohti ketterää tekemistä omaksutaan samalla uusi joustava tapa tuottaa parempaa it-palvelua. Päivityksiä ja parannuksia pystytään tuottamaan nopeammin, kun tekemisen rytmi muuttuu automaation myötä. Samalla palvelutaso paranee kautta organisaation.

Kuva: Pilven käyttöönotto edellyttää teknologian syvällistä ymmärtämistä ja selkeää strategista näkemystä tavoitteista.

Vahvasti automatisoitu ohjelmistokehitysprosessi tukee palveluiden mitattavuutta, saatavuutta ja joustavuutta. Näin päästään toteuttamaan kaikkia niitä asioita, jotka ovat tärkeitä palvelun tuottajalle sekä niitä, jotka ovat loppukäyttäjien, asiakkaiden arvostamia. Pilvinatiivista ajattelusta ja toimintamallista hyötyvät kaikki ajasta ja paikasta riippumatta.

Petri Rönkkö

Petri Rönkkö

Business Area Director, FMS (Forest, Manufacturing & Services)

Petri is a business and sales leader with more than 15 years of IT experience in different areas, including software development, data management, cloud computing and evolutionary architectures. He has helped organizations with their digital and business transformation journeys, relaying the power of technology, cloud...

Related content