Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog

Choose your region

Selecting a region changes the language and/or content on Nortal.com

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog

Nortal tar in 50 miljoner euro i riktad emission

by Nortal HQ, maj 29, 2019

It-konsultbolaget Nortal har beslutat om en obligationsemission på 50 miljoner euro för att stötta bolagets fortsatta expansion. Obligationerna har utfärdats med fem års löptid och en kupongränta på 4,75 procent.

Obligationserbjudandet har fulltecknats av främst välrenommerade institutionella investerare.

– Det stora intresset från investerare och den låga kupongräntan är ett bevis på Nortals goda rykte och ett tecken på en stor tillförlit och förtroende för bolaget, säger Priit Alamäe.

Han tillägger att 75 procent av efterfrågan på obligationserbjudandet kommit från institutionella investerare i Finland, Sverige och Norge. Övriga 25 procent kom från Baltikum och pensionsfonder i Estland, Lettland och Kontinentaleuropa.

De senaste åren har Nortal växt kraftigt i antal anställda, omsättning och geografisk expansion. Bland annat förvärvades svenska marknadskonsultbolaget Element 2016 och under 2018 förvärvades det Seattle-baserade konsultbolaget Dev9 som är specialiserat på molntjänster. Det gångna året har Nortal också investerat i en stark närvaro i Tyskland.

– Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande och öka tillväxttakten i Tyskland, Norden och USA, säger Priit Alamäe.

Pareto Securites har haft huvudansvar och agerat bookrunner för processen, medan Redgate Capital varit lokalt ansvarig. Nordic Trustee Oy har agerat förvaltare.