Choose your region

Selecting a region changes the language and/or content on Nortal.com

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Blog

Framgångsrik hantering av leveranskedjan kräver prediktiv planering

Hantering av din försörjningskedja handlar om prognos – att veta hur man fattar rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Förvaltning av försörjningskedjan (Supply Chain Management, SCM) hjälper att integrera affärsprocesser med flödet av varor från produktion till slutkund. Tillsammans med kvalificerade experter kräver försörjningskedjan informationssystem som är specialiserade på att möta kundens behov på ett problemfritt, tillförlitligt och effektivt sätt. Vårt smidiga tillhandahållande av försörjningskedjesystem är alltid baserat på varje enskild kunds behov.

Planering av försörjningskedjan (SCM) har blivit en konstform för att möta ständigt föränderliga krav och optimera alla involverade processer. Det kan vara mödosamt till att börja med, men en effektiv försörjningskedja är skillnaden mellan vinst och förlorade möjligheter. Vi har sammanställt en lista med sex frågor för att hjälpa dig förstå hur din nuvarande försörjningskedja ser ut och om det finns något du ska se upp för, uppbackad med erfarenhet av hela industriproduktionsprocessen och logistiktjänster. I detta white paper framhävs flera hinder och brister som kan uppkomma under planeringsprocessen av en försörjningskedja.

Vänligen fyll i formuläret för att ladda ner ett gratis white paper med 6 frågor att ställa dig själv om planering av en försörjningskedja och lär dig mer om hur Nortal kan hjälpa dig förvalta din försörjningskedja.

Lär dig mer om detta

Janne Juloa janne.juola@nortal.com (+358) 40 836 9722
Janne Juloa

Ladda ned white paper här