Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog

Choose your region

Selecting a region changes the language and/or content on Nortal.com

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog

“Lean Manufacturing” är filosofin bakom och hantverket för att uppnå mer med mindre

Lean Manufacturing, eller resurssnål tillverkning och resurssnåla arbetssätt, ger företag fördelen av en effektivare struktur i sina interna processer, vilket minskar spill, förbättrar kvalitet, ökar lönsamhet och optimerar produktion.

Landing - WP - Benefits of MES

Olika kundbehov och en allt kortare produktlivscykel medför ackumulering av onödigt komplexa processer i en organisation. Förenkling och optimering av processer med resurssnål tillverkning skapar konstant förbättring, högre produktivitet med minimalt spill. MES-systemet gör processerna mer transparenta, mer responsiva och billigare.

MES-systemet samlar data i realtid från maskiner, material och personer vilket optimerar produktionsprocessen. Detta leder till ökad produktivitet, eftersom arbetsorderna utförs mer effektivt och det bildas mindre spill i materialflödet. Med detaljnivåkontroll och kortare svarstid på förändringar blir ledtiderna i produktionen kortare. Produktionen blir också mer kostnadseffektiv.

Vänligen fyll i formuläret för att ladda ner ett gratis white paper om Fördelarna med att lägga till en programvara för tillverkningsverkställighetssystem (Manufacturing Execution Systems, MES) till ditt resursplaneringsprogram för företag (ERP) och lär dig mer om hur Nortal kan hjälpa dig ta de nödvändiga stegen för att uppnå resurssnål tillverkning.

Lär dig mer om detta

Samu Pylkkänen samu.pylkkanen@nortal.com (+358) 40 546 1503
Samu Pylkkänen