Vårda dina leads fram till avslut med Lead Nurturing

Majoriteten av alla leads som fångas upp på webben är inte redo att köpa just nu. Tappa inte bort dina säljmöjligheter genom att gå för fort fram.

The Buyer's Guide to Marketing Automation

Gratis White paper

Köparens guide till Marketing Automation

Forskning visar att så mycket som 70% av alla leads glöms bort i kommunikationen mellan marknad- och sälj, det finns ingen process för att ta hand om dem, ingen lead nurturing.

Lead nurturing innebär att en besökare på er hemsida på något sätt registrerar sig, till exempel genom att ladda ned ett white paper och där lämna sin epostadress. Baserat på hur denne besökare därefter beter sig i era digitala kanaler kan denne kategoriseras in bland era andra leads och tas omhand baserat på hur köpmogen denna verkar.

Genom en process för lead nurturing kan ni gradera alla ledas och därmed urskilja vilka som är mest intressanta. Där tar säljavdelningen vid och kan nu arbeta med enbart varma leads.

Fyll i formuläret här intill och ladda ner ett gratis white paper The buyer’s guide to Marketing Automation lär dig mer om hur du kan arbeta med Lead Nurturing för att nå ut till dina befintliga och blivande kunder.