Visualisera din tillverkning med produktionspanelen

Nortals produktionspanel ger dig en tydlig bild av och omfattande rapporter om dina tillverkningsprocesser.

The benefits of adding MES to your ERP

Gratis white paper

Fördelarna med att lägga till ett Manufacturing Execution-system till företagets ERP-system

Produktionspanelen ger en komplett bild av hur din tillverkningsanläggning presterar. Produktionsvisualisering av operativa data, nyckeltal, arbetsuppgifter, inventering, projicerade order och plötsliga ändringar ger dig kontroll över dina tillverkningsprocesser och prestanda. Produktionsrapportering är också mycket enklare, med nästan realtidsdata från tillverkningshanteringssystem i din hand.

MES-systemet samlar data i realtid från maskiner, material och personer vilket optimerar produktionsprocessen. Detta leder till ökad produktivitet, eftersom arbetsorderna utförs mer effektivt och det bildas mindre spill i materialflödet. Med detaljnivåkontroll och kortare svarstid på förändringar blir ledtiderna i produktionen kortare. Produktionen blir också mer kostnadseffektiv.

Vänligen fyll i formuläret för att ladda ner ett gratis white paper om Fördelarna med att lägga till en programvara för tillverkningsverkställighetssystem (Manufacturing Execution Systems, MES) till ditt resursplaneringsprogram för företag (ERP) och lär dig mer om hur Nortal kan hjälpa dig visualisera din produktion genom att använda produktionspaneler och andra verktyg.

Ladda ned ditt white paper här