Fördelarna med ett så kallat Manufacturing Execution System

MES-systemet (Manufacturing Execution System) är cockpiten från vilken alla aktiviteter på fabriksgolvet kan kontrolleras och övervakas.

The benefits of adding MES to your ERP

Gratis white paper

Fördelarna med att lägga till ett Manufacturing Execution-system till företagets ERP-system

ERP-system är generellt inte utformade för att hantera produktion i sådan detalj och med den flexibilitet som dagens tillverkningsindustri kräver.

MES-systemet är exakt det motsatta. MES samlar data i realtid från maskiner, material och personer i produktionsprocessen. Det styr och optimerar tillverkningsverkställighet och kommunicerar med automatisering. Detta leder till ökad produktivitet, eftersom arbetsorderna är mer effektiva och det bildas mindre spill i materialflödet. Med detaljnivåkontroll och kortare responstid till förändringar blir ledtiderna i produktionen kortare. Produktionen blir också mer kostnadseffektiv.

Vänligen fyll i formuläret för att ladda ner ett gratis white paper om Fördelarna med att lägga till en programvara för tillverkningsverkställighetssystem (Manufacturing Execution Systems, MES) till ditt resursplaneringsprogram för företag (ERP) och lär dig mer om hur Nortal kan förbättra din tillverkningskapacitet.

Ladda ned ditt white paper här