#c_header_1in-progress

Strategia ja konsultointi

Yhdessä asiakkaidemme kanssa me määritämme uudelleen, miten heidän yksityisen sektorin, julkishallinnon ja terveydenhuollon organisaationsa voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Yhdessä me rakennamme helpompaa huomista.

#c_text_photo_2new
NORTALIN STRATEGIA

Kuromme strategian ja toteutuksen välistä kuilua kiinni

Strategia vai toteutus? Meidän mielestämme strategia ja toteutus ovat molemmat yhtä tärkeitä tehtäessä suuren mittakaavan digitaalista muutosta. Meidät tunnetaan syvällisestä alakohtaisesta asiantuntemuksesta sekä siitä, että yhdistämme strategisen konsultoinnin kykyyn toteuttaa strategian mukaiset toimenpiteet nopeasti ja laadukkaasti. Otamme kokonaisvastuun projektista ja kuromme kiinni strategian ja toteutuksen välistä kuilua. Näin voimme auttaa kehittämään asiakkaidemme yritystoimintaa ja vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus on.

#c_text_photo_3new
#c_text_photo_4new
Nortalin strategia

Ratkaisuja, joita maailma tarvitsee ja joista käyttäjät pitävät

Nortalin strategia luo arvoa asiakkaille ja auttaa yrityksiä vahvistamaan kilpailuetuaan. Tämä tehdään yhdistämällä käyttäjälähtöisen ja dataan perustuva toimintatapa laajaan toimialakohtaiseen asiantuntemukseen. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja luomaan digitaalisia palveluita ja ratkaisuja, jotka toimivat sujuvasti. Näin käyttäjille jää aikaa oikeasti merkityksellisille asioille.

#c_card_blocks_5new

Asiantuntijuus

01 / 03

Innovaatiokonsultointi

Kun toimialakohtainen asiantuntemus, teknologian kehitystä koskeva syvällinen ymmärtämys ja asiakaslähtöinen toimintatapa yhdistetään, voimme yhdessä määrittää haasteet ja mahdollisuudet sekä pohtia uudenlaisia ratkaisuja merkityksellisellä tavalla.

Kasvu ja jatkuva kehittyminen edellyttävät, että organisaatiot suunnittelevat ja uudistavat prosessejaan, palveluitaan ja toimintamallejaan. Pyrimme yhdessä varmistamaan kestävän kasvun ja joustavuuden, jotta asiakkaamme menestyvät myös pitkällä aikavälillä.

02 / 03

Hallinnon konsultointi

Digitaalisten trendien, asiakkaiden jatkuvasti kasvavien odotusten ja kovan kilpailun alati muokkaamassa ympäristössä asiantuntijamme auttavat yrityksiä, julkishallintoa ja terveydenhuoltoalan toimijoita pysymään muutoksen eturintamassa.

Meillä on laaja kokemus konsultoinnista ja syvällistä alakohtaista osaamista, joten pystymme auttamaan maailman johtavia organisaatioita muutoksessa ja kestävässä kasvussa. Erikoisalojamme ovat muiden muassa digitaalinen strategia, menettelytapoja koskeva konsultointi, muutoksenhallinta ja prosessien optimointi.

03 / 03

Teknologiajohtajuus

Teknologiat muuttuvat yhä kiihtyvää tahtia muokaten samalla yritysten ja organisaatioiden toimintatapoja. Hyödynnämme laajaa osaamista auttaessamme asiakkaitamme määrittelemään strategioita, jotka tuottavat tuloksia – nopeasti ja joustavasti, skaalautuvuutta unohtamatta.

Kun laaja alakohtainen kokemuksemme yhdistetään uusien teknologioiden syvälliseen ymmärrykseen, pystymme opastamaan asiakkaitamme muuttuvien teknologiaympäristöjen viidakossa ja etsimään juuri heidän tarpeisiinsa sopivat teknologia- ja palveluyhdistelmät. Tämä parantaa asiakkaidemme toimintavarmuutta ja tuo heille kilpailuetua.

#c_card_section_6new

Uutisia ja tietoa

Read more
#c_buttons_7new

Tutustu liiketoiminta-alueidemme tarjoomaan