#c_header_1in-progress

Palvelumuotoilu

Yksilöllinen suunnittelu tehostaa liiketoimintaa ja luo positiivisia vaikutuksia. Toteutamme mitä innovatiivisimmat ideasi!

#c_text_photo_2new

Kasvua alusta alkaen

Nortal ottaa ideanpoikaset huostaansa ja kasvattaa niistä innovaatioita. Yhdistämme strategian, data-analytiikan sekä käyttäjäkokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelun ja kehitämme huippulaadukkaan konkreettisen ratkaisun, jonka mitattavissa olevat tiedot tukevat yritystoimintasi kasvua. Nortal hyödyntää muotoiluajattelua suunnitellessaan asiakasyritysten palvelut uusiksi. Näin niiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta saadaan parannettua asiakkaan tarpeiden mukaan kaikissa asiakaspolun kosketuspisteissä. Luomme saumattoman älykkäitä käyttäjäkokemuksia testaamalla eri vaihtoehtoja nopeiden prototyyppitestien ja yksipäiväisten suunnittelutyöpajojen avulla, jotta tuotteen käyttöönotto varmasti onnistuu sujuvasti.

#c_showreel_3new

UX-esimerkki

Toimitamme testattuja ratkaisuja

Saumattomat vakuutuspalvelut yli miljoonalle Arabiemiirikuntien liiton asukkaalle

Veimme asiakkaiden käyttäjäkokemuksen aivan uudelle tasolle siirtämällä koko prosessin digitaalisiin kanaviin. Nyt asiakkailla on käytettävissään uusi viestintäalusta, jossa sähköiset palvelut ovat samanaikaisesti käytettävissä sekä responsiivisen verkkopalvelun että sovelluksen kautta.

#c_card_blocks_4new

Uudistettu portti valtion tietoihin ja sähköisiin palveluihin

Paransimme käyttäjäkokemusta intuitiivisella suunnittelulla ja räätälöinnillä, jotta Viron julkishallinnon kanssa asioivien olisi entistä helpompi löytää tarvitsemansa palvelut.

Digitaalinen infrastruktuuri Wuppertalin kaupungille

Autoimme Wuppertalin kaupungin askelta lähemmäs aidosti sähköistä yhteiskuntaa yhdistämällä kaupungin ennen hajanaisesti saatavilla olleet palvelut yhteen digitaaliseen kanavaan.

Neste: Polttoaineen alkuperä voi selvitä helposti

Uuden palvelun avulla Neste pystyy hallitsemaan erittäin monimutkaisia toimitusketjujaan sekä seuraamaan toimittajiensa toiminnan kestävyyttä ja bioöljyjä koskevien vaatimusten noudattamista. Palvelu on kuin bioöljyn toimittajien LinkedIn.

#c_text_5new
Visuaalisten innovaatioiden lisäksi yhteistyö Nortalin kanssa on auttanut meitä parantamaan julkishallinnon portaalin käyttäjäkokemusta parantamalla navigoinnin logiikkaa ja helpottamalla tiedon ja palveluiden löytämistä. Uusi ulkoasu on saanut paljon kiitosta.
— Raimo Reiman

Viron valtion portaalista vastaavan osaston johtaja

#c_text_photo_6new
TOIMINTATAPAMME

Innovaatioita yhteistyön avulla

Yhteistyö on innovaatioiden salainen ainesosa. Yhteistyön avulla voimme ratkaista monimutkaisia ongelmia ja löytää uusia mahdollisuuksia mahdollisimman sujuvien palveluiden ja hyvän asiakaskokemuksen tuottamiseen. Kuuntelemme asiakkaidemme näkemyksiä, joten pystymme luomaan asiakaslähtöisiä ratkaisuja tukemaan myönteistä muutosta ja merkityksellisiä innovaatioita.

#c_card_blocks_7new

Lähestymistapamme

Asiakaspolku

Asiakaspolun visualisointi

Asiakaspolun visualisointi auttaa hahmottamaan, millaisen kokemuksen asiakas saa hankkiessaan yrityksen palveluita tai tuotteita. Tämä on erittäin tärkeää, sillä visualisointityökalu pakottaa tutustumaan siihen, miten asiakkaat todellisuudessa kokevat asioinnin. Kokemus voi olla erilainen kuin yritys haluaisi.

ONGELMANMÄÄRITYKSEN VIITEKEHYS

Oikean ongelman selvittäminen

Ongelmanmäärityksen viitekehys on kätevä työkalu, jonka avulla on helppo määrittää tuotteen tai palvelun avulla ratkaistavan ongelman ydin. Näin saadaan selkeä lähtökohta, josta käsin oikean ratkaisun kehittäminen on huomattavasti helpompaa.

Sidosryhmäkartta

Vaikuttajien selvittäminen

Sidosryhmien selvittäminen ja priorisointi auttaa määrittämään, ketkä ovat kiinnostuneita hankkeesta tai vaikuttavat siihen. Näin varmistetaan, että kaikki olennaiset ihmiset ovat mukana hankkeessa ja että kaikilla on sama käsitys projektin tavoitteista ja siihen kohdistuvista odotuksista.

Tutustu lähestymistapaamme tarkemmin!

Etsimme mielellämme parhaat ratkaisut kunkin asiakkaan yksilöllisiin haasteisiin.

#c_text_photo_8new

Osallistu yhden tunnin kestävään työpajaamme

Tehdään ratkaisustasi, tuotteestasi tai ideastasi prototyyppi ja testataan se tunnissa. Autamme yritystäsi luomaan parhaat mahdolliset palvelut ja käyttäjäkokemuksen. Pyrimme aina muutoksiin ja innovaatioihin, joilla on todellista merkitystä.

#c_card_section_9new

Tutustu sisältöihimme

Read more