#c_header_1in-progress

Data ja analytiikka

Herätämme innovatiiviset ideasi henkiin ja autamme todistamaan konseptisi oikeiksi valjastamalla datan ja tekoälyn yrityksesi ja työntekijöidesi käyttöön.

#c_text_photo_2new

Arvoa innovaatioista

Data ja analytiikka mahdollistavat muutakin kuin parempia liiketoimintapäätöksiä. Niiden avulla on mahdollista saavuttaa myös erinomaisia tuottoja. Dataansa kattavasti hyödyntävä organisaatio pystyy käyttämään tämän tiedon hyödykseen, sillä hyvin järjestettynä data auttaa yritystä tehostamaan toimintaansa, kasvattamaan myyntiä ja tuottoja, parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja kehittämään aivan uudenlaisia innovaatioita. Näiden helmien löytäminen edellyttää kuitenkin oikeita työkaluja ja sopivaa toimintatapaa. Nortal auttaa yrityksesi datakilpailun kärkeen.

#c_card_blocks_3new

Tekoäly voimaannuttaa

Tekoälyä on jo kaikkialla, ja se auttaa käyttäjää – huomasipa sitä tai ei. Se etsii parhaan reitin ruuhkien ohi ja näyttää osuvimmat hakutulokset. Nyt tekoälyn voima kannattaa valjastaa muokkaamaan omaa elämäämme ja organisaatioita, joissa työskentelemme, sillä se voi tehostaa ja hienosäätää toimintatapojamme.

Oma data hallussa

Organisaation hallussa olevan valtavan tietomäärän yhtenäistäminen on avainasemassa, kun yritys haluaa toimia datan perusteella. Tämä puolestaan johtaa toiminnan optimointiin ja uusien tulonlähteiden syntymiseen. Nortal on suunnitellut ja rakentanut ratkaisuja, joiden avulla osastojen välisistä siiloista päästään koko organisaation yhdenmukaiseen, tosiasioihin perustuvaan päätöksentekoon. Data-alustojen, yksityiskohtaisen raportoinnin, edistyksellisen analytiikan ja koneoppimisen avulla voimme auttaa yrityksiä ymmärtämään liiketoiminnan haasteita paremmin ja voittamaan ne.

#c_highlight_block_4new
#c_card_blocks_5new

Toimintatapamme

01 / 03

Suunnittelutyöpaja ja toteutettavuustutkimus

Menestys edellyttää, että työ aloitetaan oikeista asioista. Siksi Nortalin asiantuntijat paneutuvat jo projektin varhaisessa vaiheessa eniten arvoa tuoviin ideoihin ja arvioivat niiden teknisen toteutettavuuden. Palvelumuotoilun, data-arkkitehtuurin ja analyysin sekä arvon osoittavien ratkaisujen avulla laadimme pitävän liiketoimintatapauksen ja luomme perustan pienimmälle toimivalle tuotteelle (MVP, minimum viable product).

02 / 03

Pienin toimiva tuote (MVP)

Sisältyipä ratkaisuun perinteistä raportointia, laajoja data-alustoja tai liiketoiminnan tehostamista koneoppimisen ja tekoälyn avulla, Nortal kokoaa tarvittavan asiantuntemuksen ja toimittaa avaimet käteen ratkaisun sovitussa aikataulussa.

03 / 03

Täysimittaisen ratkaisun käyttöönotto

Olemme erikoistuneet laajamittaisiin projekteihin, joilla on suuri vaikutus. Laajennamme MVP-ratkaisua asiakkaan kanssa tehtyjen testien ja palautteen perusteella. Tähän vaiheeseen liittyy uusia, lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia sekä datareittien automatisointia edelleen, syvällistä analytiikkaa ja koneoppimismallien optimointia.

#c_card_blocks_6new

Vapauta digitaalinen voimasi

Datatiede

Tietojohtamisjärjestelmistä ja säännöllisestä raportoinnista huolimatta jokaisen yrityksen datassa on edelleen valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Nortalin kokeneet datatieteen asiantuntijat osaavat kaivaa helmet esiin organisaatiosi jo aiemmin keräämästä datasta.

Tiedonlouhintaprosessit

Erityiset datan louhintaan käytettävät algoritmit analysoivat herätetiedot riippumatta siitä, ovatko ne liiketoimintaprosessin vaiheita vai hiiren klikkauksia IT-järjestelmässä.

Datatutka

DataRadar on kattava uusi datan hallinnan työkalu, joka antaa yleiskuvan organisaation hallussa olevasta datasta ja laatii täysin faktapohjaisen datakartan.

Konenäkö

Konenäkö on parhaimmillaan, kun suoritetaan suuria määriä monimutkaisia rutiinitehtäviä. Se voi tuottaa arvokkaita näkemyksiä työtä tekevien ihmisten avuksi tai tehostaa olemassa olevia prosesseja.

Ennakoiva analytiikka

Menestyäkseen yritysten on voitava vastata muutoksiin ketterästi, mutta todellista kilpailuetua saavat ne, jotka pystyvät ennakoimaan markkinahäiriöt ennen niiden tapahtumista.

Big datan elinkaari

Infrastruktuurin ja analytiikka-alustan optimointi on ratkaisevan tärkeää pyrittäessä toimimaan datan perusteella sekä hyödyntämään edistyksellistä analytiikkaa ja koneoppimisen malleja.

#c_text_photo_7new
Data ja analytiikka

Hyödynnä organisaatiosi datan potentiaali

Analytiikka- ja tekoälyprojektit menestyvät parhaiten, kun liiketoimintatilaisuudet, käytettävät ohjelmistot ja dataratkaisut tukevat toisiaan saumattomasti ja auttavat ratkaisemaan arvoa tuottavia käyttötapauksia. Opastamme yritystäsi matkalla liiketoiminta-analyysista datan liikuttamiseen, ratkaisujen kehittämiseen, edistykselliseen analysointiin ja koneoppimiseen.

#c_html_text_8testing

Nortalin dataa ja analytiikkaa koskeva osaamiskartta

#c_contact_section_9in-progress

Ollaan yhteydessä!

Petri Rönkkö

Petri Rönkkö

Business Area Director, FMS (Forest, Manufacturing & Services)

Petri on liiketoimintajohtaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus IT:n eri osa-alueista, mukaan lukien ohjelmistokehitys, tiedonhallinta, pilvipalvelut ja skaalautuvat arkkitehtuurit. Petri on auttanut organisaatioita heidän digitaalisen liiketoiminnan muutosmatkoilla hyödyntäen uusimpia teknologioita, pilvipalveluiden periaatteita, modernia ohjelmistokehitystä, API-lähtöistä ajattelua sekä DevOps-kulttuurin vaalimista. Ota yhteyttä Petriin saadaksesi lisätietoja...
#c_card_section_10new

Tietoa ja uutisia

Read more