#c_header_1in-progress

Jatkuvat palvelut

Jatkuvien palveluidemme avulla varmistamme, että liiketoimintasi pysyy käynnissä. Nortal huolehtii kaikesta palvelun ylläpidosta muutoshallintaan, jotta voit itse keskittyä omaan liiketoimintaasi.

#c_text_photo_2new

Huolehdimme ohjelmistosi koko elinkaaresta

Yritys voi menestyä vain, jos sen tuote- ja palvelutuotanto toimii luotettavasti. Siksi järjestelmistä ja laitteista huolehtimisen lisäksi on tärkeää varmistaa, että toimintoja ohjaavat ohjelmistot ovat kunnossa. Ohjelmiston koko elinkaaresta huolehtiminen on olennaisen tärkeää liiketoiminnan suojaamisessa odottamattomilta järjestelmärikoilta. Kun järjestelmät toimivat sujuvasti ja ilman keskeytyksiä, kaistanleveyttä voidaan käyttää enemmän arvoa tuottavaan toimintaan, kuten innovointiin ja tuotekehitykseen. Tämä puolestaan parantaa yrityksen kilpailukykyä.

#c_text_photo_3new
NORTALIN PALVELUVALIKOIMA

Kaikki järjestelmät oikeilla raiteilla

Meillä on parhaat asiantuntijat, työkalut ja menetelmät sekä asianmukainen palvelunhallintamalli yrityksesi ohjelmistojen koko elinkaaren hallintaan. Varmistamme yrityksesi palveluiden jatkuvuuden avoimen ja tehokkaan ylläpidon ja kehityksen avulla. Reagoimme nopeasti ja ratkaisemme häiriöt selvittämällä niiden perimmäiset syyt, jotta virheitä ei pääse edes tapahtumaan. Lisäksi tuemme yrityksesi operatiivista huippuosaamista huolehtimalla kaikista keskeisistä prosesseista palvelun ylläpidosta muutoshallintaan.

#c_card_blocks_4new

Kattava tuki ja kehitys yhdessä

01 / 03

Asiakastuki

SUORITA – tuki ja ylläpito

Asiakastuki vastaa järjestelmän valvonnasta ja hälytyksistä, häiriönhallinnasta ja asennuksista, kun taas päivitykset hoidetaan keskitetysti. Varmistamme, että järjestelmäsi toimivat sujuvasti. Ehkäisemme virheet ennakoivien ja ajantasaisten toimien avulla.

02 / 03

DevOps

RAKENNA – jatkokehitys ja arkkitehtuuri

Kokenut DevOps-tiimimme varmistaa tehokkaan kehitystyön. Sen lisäksi, että pidämme yrityksesi järjestelmiä yllä, autamme myös niiden jatkokehityksessä ja innovoinnissa ja näin yrityksen kilpailukyvyn parantamisessa.

03 / 03

Palvelunhallinta

HALLITSE – palvelun ylläpidosta muutoshallintaan

Palvelunhallintamalli varmistaa, että toiminta on avointa, hallittua ja tehokasta.

#c_text_5new
Nortal toimittaa Terveystalolle yhdessä kehitettyjen järjestelmien tuki- ja ylläpitopalveluja sekä tuottaa jatkokehitystä tarpeen mukaan. - Juha Juosila, Chief Digital Officer, Terveystalo
— Juha Juosila, Chief Digital Officer, Terveystalo
#c_text_photo_6new

Nortalin ITIL-käytäntöjen mukaiset jatkuvat palvelut

Nortalin jatkuvien palveluiden malli perustuu yleisesti hyväksyttyihin parhaisiin käytäntöihin eli ITIL-käytäntöihin, vuosien kokemukseen ja kykyyn mukautua täydellisesti asiakkaan ympäristöön ja toimintatapoihin.

#c_text_photo_7new
#c_contact_section_8in-progress

Ota yhteyttä!

Henri Jefimoff

Henri Jefimoff

VP, Teollisuus, kauppa ja palvelut

+358 40 749 2075 henri.jefimoff@nortal.com
#c_card_section_9new

Tietoa ja uutisia

Read more