Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog

Choose your region

Selecting a region changes the language and/or content on Nortal.com

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog

Nortalin asiantuntemus

Revenue Science

Asiakkaat odottavat yhdenmukaista ja laadukasta asiakaskokemusta kaikissa kohtaamisissa kanavasta ja asiakkuuden elinkaaren vaiheesta riippumatta. Asiakaskokemuksen kehittäminen lähtee asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämisestä sekä prosessien ja työkalujen kehittämisestä tukemaan asiakkaan kohtaamista. Autamme ymmärtämään asiakkaidesi ostopolkuja ja kehittämään toimintaanne niin, että se tukee asiakaskokemusta ja johdattaa heidät ostopäätökseen. Valjastamme tarvittavat teknologiat ja datan käyttöösi ja tuemme organisaatiota muutoksessa asiakaslähtöisemmäksi. Me kutsumme tätä digitaalisen asiakaskokemuksen kehittämiseen intohimoisesti suhtautuvien asiantuntijoiden porukkaa Revenue Science -tiimiksi.

#c_html_text_2

Datalähtöistä asiakaspalvelua

Asiakkaiden toiveena on personoitu, saumaton asiakaskokemus kaikissa kohtaamispisteissä. Menestyksen avaimena on tunnistaa, missä tarvittava data sijaitsee ja miten sitä tulee käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyödyntämällä dataa kokonaisvaltaisesti asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa, voidaan jo ennakoivasti tunnistaa uusia myyntimahdollisuuksia, lisämyyntimahdollisuuksia tai mahdollisesti välttää riski asiakkuuden menettämisestä. Asiakkaasi odottavat, että heidän tietojaan käytetään asiakaskokemuksen parantamiseksi. Datan avulla ymmärrät asiakkaitasi paremmin ja pystyt proaktiivisesti vastaamaan heidän tarpeisiinsa.

#c_text_photo_3

Kitkattomat prosessit

Monikanavainen asiakaskohtaaminen

Asiakaskokemuksen ja siihen liittyvien prosessien kehittämiseksi tulee ymmärtää, miten kontaktit tulevat yrityksesi asiakkaiksi sekä millä tavoin yrityksesi voi tarjota lisäarvoa asiakkuudelle. Näin tunnistetaan eri kohtaamispisteet ja kehitystarpeet. Olemme toteuttaneet yli 100 projektia kansainvälisille asiakkaille. Meillä on asiantuntemusta asiakaspolkujen kartoituksesta ja markkinointi-, myynti- ja asiakaspalveluprosessien optimoinnista. Hallitsemme myös henkilötietojen käsittelyn ja digitaalisen tunnistautumisen ratkaisut.

#c_text_photo_4

Integroidut ja saumattomat ekosysteemit

Järjestelmät tutuksi

Kilpailutilanne, julkinen sääntely ja asiakkaiden odotukset voivat muuttua nopeasti. Ajan tasalla pysyminen vaatii muutosvalmiutta. Systemaattisesti ja tarpeenmukaisesti käytössä olevat järjestelmät tukevat muutostilanteita ja toimivat jatkuvan kehityksen tukena.

Autamme asiakkaitamme valitsemaan heidän tarpeisiinsa parhaiten soveltuvat järjestelmät, kehittämään nykyisten käyttöä sekä määrittelemään käyttötapaukset. Olemme eturivin asiantuntijoita muun muassa asiakkuudenhallintajärjestelmissä (CRM, xRM), markkinointiautomaatiossa (MA) ja verkkokauppa-alustoissa (eCommerce). Olemme saaneet hyvää palautetta ratkaisuistamme esimerkiksi isoilta tele- ja rahoitusalan yrityksiltä sekä valmistavalta teollisuudelta.

#c_text_photo_5

Valjasta datasi

Dataa, dataa ja lisää dataa

Suurin osa, noin 90 prosenttia, yritysten keräämästä datasta jää hyödyntämättä. Harvalla organisaatiolla on selkeää kokonaiskuvaa hallussaan olevasta datasta. Autamme rakentamaan datalähtöisesti tuloksellisia asiakaskokemuksia kaikkiin kohtaamispisteisiin. Näin saamme jokaisen kohtaamisen puhuttelemaan asiakkaitasi juuri heille sopivalla tavalla. Asiakkaasi kokevat saavansa lisäarvoa yrityksesi kanssa käydystä vuorovaikutuksesta.

Seuraava askel kohti onnistunutta lopputulosta on ennakoiva analytiikka. Tämä auttaa kohdistamaan kampanjasi tehokkaasti ja vähentämään epätoivottua asiakaspoistumaa.

#c_text_photo_6

Ketterä organisaatio

Pura turhat siilot

Menestyksekäs organisaatio tekee jatkuvia muutoksia. Ketterä toimintatapa on seuraava looginen askel, kun data on laitettu töihin ja tuottamaan. Asiakaskokemusta on systemaattisesti arvioitava sekä jatkuvasti parannettava, mikä johtaa pieniin ja säännöllisiin muutoksiin jopa kuukausi-/viikkotasolla.

Nortal varmistaa, että järjestelmäsi tukevat saumatonta asiakaskokemusta. Autamme purkamaan yrityksesi siilot. Kehitämme ketterän ja vaihtuviin tilanteisiin mukautuvan toimintakulttuurin, joka auttaa reagoimaan välittömästi, kun datasta tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

#c_banner_7

Projektikokemus

Kuulostaako monimutkaiselta? Me teemme tätä päivittäin!

Olemme toteuttaneet yli 50 CRM-projektia mm. teleyrityksille, rahoitusalalle ja teollisuudelle. Tämän lisäksi olemme tehneet yli 200 markkinointiautomaatioprojektia sekä useita verkkokauppa- ja asiakasportaalihankkeita. Autamme asiakkaitamme järjestelmäintegraatioissa ja varmistamme asiakasdatan saumattoman virtaamisen.

#c_highlight_block_8

Case Study

Revenue Science tarjoaa kilpailuedun

Nortal auttoi Fortaco Group:ia lisäämään oleellisia kosketuspisteitä heidän asiakkaidensa ostomatkoihin ja hyödyntämään uusimpia markkinointiteknologioita. Lue lisää englanniksi.

#c_card_section_9
#c_buttons_10