Tietoa meistä

Future

Tulevaisuus

Katsomme eteenpäin

Vuosikymmenten ajan olemme toimineet yli 100 valtionhallinnon, terveydenhuollon ja liiketoiminnan digitaalisen muutosprojektin liikkeellepaneva voimana eri puolilla maailmaa. Onnistumisen edellytyksenä on ollut se, että määrittelemme selkeästi, mikä on haluttu päämäärä ja miksi. Katsomme aina eteenpäin ja sitoudumme niihin toimintamalleihin ja haasteisiin, joilla tunnistamme olevan myönteinen seuraus myös pidemmällä aikavälillä.

Future

Ainutlaatuinen digitaalinen muutos

Me teemme sen, minkä lupaamme.

Asiakkaidemme menestyessä mekin menestymme. Olemme aktiivinen digitaalisen muutoksen kumppani. Globaalin asiantuntijaverkostomme ansiosta olemme aina lähellä asiakkaitamme. Paikallisen markkinan ja liiketoimintakäytäntöjen ymmärtäminen varmistaa sen, että asiakkaamme saavat parhaan tuen liiketoimintansa kehittämiseksi.

Future

Sujuvuus ja saumattomuus

Poistamme esteet toimialaa muokaten

Uskomme että ajattelumallin muutos mahdollistaa laadukkaampien ja sujuvammin toimivien prosessien toteuttamisen. Näin asiakkaidemme aikaa säästyy muille tärkeille asioille. Nortalin saumattomien tiimien tehtävänä on hyödyntää teknologiaa luomaan asiakkaidemme ja heidän asiakkaidensa arjesta sujuvampaa. Kannamme vastuun siitä, että arvon tuottaminen on sekä palvelumme että toimintamallimme keskiössä.

Matkamme kohti tulevaisuutta

Eteenpäin katsominen ja sitoutuminen ovat sisäänrakennettu osa toimintaamme. Meillä on halu ymmärtää syitä sekä kyky hahmottaa monimutkaisia asioita.
Yli 35 vuoden ajan olemme olleet osa suomalaista it-asiantuntijuuden etulinjaa. Nortalilla suomalainen huippuosaaminen yhdistyy luovaan ratkaisutaitoon ja kansainvälisesti innovatiiviseen työhön. Ammattilaisemme kehittävät edelläkävijän otteella moderneja ratkaisuja ja sujuvampia prosesseja luoden näin mutkattomampaa tulevaisuuden maailmaa.

Olemme julkisen sektorin pitkäaikainen kumppani ja meillä on ainutlaatuista kokemusta digitaalisen palveluiden tuomisesta suomalaisten käyttöön.

Olemme toimittaneet tehokkaita datapohjaisia ratkaisuja kansainvälisille teollisuusasiakkaillemme yli 35 vuoden ajan. Autamme heitä muuttamaan liiketoimintansa tehdaslattialta aina kulmahuoneeseen asti – ja pysymään askeleen edellä kilpailijoita!

Olemme rakentaneet maailman edistyksellisimpiä digitaalisen terveydenhuollon järjestelmiä sairausvakuutusyhtiöille ja sairaaloille, ja räätälöimme ratkaisuja, jotka toimivat perustana kokonaisten terveydenhuollon ekosysteemien toiminnalle.

Pohjois-Amerikassa palvelemme yli 25:tä telekommunikaation, median ja viihdeteollisuuden, matkailun ja majoituksen, verkkokaupan ja logistiikan Fortune 500 -asiakasta.

Minkälaisia haasteita ratkaisemme?

Minkälaisia haasteita ratkaisemme?

Tavoitteemme on monimutkaisten prosessien yksinkertaistaminen sekä sujuvat ja saumattomasti toimivat järjestelmät. Haluamme muuttaa alamme nykyistä toimintatapaa, jossa asiakasongelman ratkaisemiseen vaikuttaa arvoketju, jossa on tyypillisesti useita erillisiä toimijoita, kulttuureja ja tapoja, liiketoimintatavoitteita sekä johtamismalleja. Tällaista kokonaisuutta on hidas ja kallis hallita, mikä estää tuottamasta ja saavuttamasta haluttua laatua ja arvoa.
Nortalilla on kansainvälistä osaamista hyödyntäviä saumattomia tiimejä, jotka pystyvät toimittamaan koko ketjun ja jotka kantavat täyden vastuun arvosta, ratkaisusta, budjetista ja aikataulusta. Me lupaamme asiakkaillemme, että tarjoamme nimenomaan arvoa palveluna (Value as a Service).
Työskentelemme läheisesti yhdessä asiakkaidemme kanssa auttaaksemme heitä tekemään oikeita valintoja, ajattelemaan proaktiivisesti ja määrittelemään tulevaisuuden uudelleen.

KANSAINVÄLISET TIIMIMME

Laaja globaali asiantuntijaverkosto

Rakennamme vahvaa paikallista toimintaa osana globaalia verkostoa

Me toimimme paikallisesti lähellä asiakkaita hyödyntäen maailmanlaajuista asiantuntijaverkostoamme. Nortalin kanssa asiakkaamme saavat käyttöönsä parhaan kansainvälisen osaamisen Atlantin molemmin puolin.

Ura meillä

Tulevaisuus on täällä

Uskomme että uteliaisuus ja uskallus kokeilla uutta tuottavat kauaskantoisia ja merkityksellisiä ratkaisuja. Olemme olleet vaikuttamassa yli puolen miljardin ihmisen elämään ympäri maailmaa. Hyppää matkaamme rakentamaan helpompaa tulevaisuutta!