#c_header_1in-progress

Lindström: Tuottavuus loikkasi Nortalin teollisuus 4.0 ratkaisun ansiosta

Kun maaliroiskeet tuhosivat Kevinin työvaatteet, hänen esimiehensä ei ollut huolissaan. Hän tiesi, että Lindström saisi Kevinille uudet, hänen tarpeisiinsa räätälöidyt vaatteet muutamassa päivässä. Tästä Lindström voi kiittää Nortalia, joka auttoi yritystä lyhentämään työvaatteiden valmistuksen läpimenoajan viikoista yhteen päivään.

#c_text_photo_2new
Haaste

Asiakkaat vaativat räätälöityjä työvaatteita

Ajat, jolloin kaikki käyttivät samoja sinisiä työhaalareita tehtaasta riippumatta, ovat historiaa. Nykyisin työvaatteiden odotetaan olevan uniikkeja ja yrityksen brändin mukaan räätälöityjä.

Lindström on johtava tekstiilipalveluyritys, joka toimii Euroopassa ja Aasiassa. Uuden trendin myötä heidän ostotilauksiensa määrä on lisääntynyt merkittävästi, vaikka tuotantomäärät kasvoivat vain hiukan. Tämä vuorostaan tarkoitti varastointiyksikköjen (SKU) määrän merkittävää kasvua ja monimutkaisempaa tuotantosuunnittelua.

 

#c_text_photo_3new

Tuotannon lyhyet läpimenoajat

Jotta Lindström pystyi lyhentämään läpimenoaikoja ja parantamaan asiakaskokemusta, se perusti uuden työvaatteiden valmistustehtaan Latviaan. Tehdas toimisi tilaustuotantoperiaatteen mukaan, ja sen piti pystyä toimimaan joustavasti. Tarvittiin myös kapasiteettia tuotantosuunnitelman automaattiseen optimointiin ja tuotannon yksityiskohtaiseen etävalvontaan.

Lindströmin piti siis määrittää uusi, lean-periaatteen mukainen tuotantoprosessi, joka voitaisiin kopioida myös toisiin tuotantoyksiköihin.

#c_text_4new
Vastaavia toimintoja on luotu muualla maailmassa, mutta vain massatuotantoon. Tällaisen tehtaan rakentaminen pienten erien tuotantoon on ainutlaatuista. Ilman ROB-EX-työkalua ja Nortalia emme pystyisi johtamaan tällaista tehdasta.
— Jarmo Vahtervuo

Business development and Lean Executive at Lindström

Käytimme mallipohjaista, modulaarista alustaa, jota käytetään pilvipalvelun kautta. Tulevaisuudessa samaa järjestelmää on helppo käyttää samanlaisissa tuotantoympäristöissä, koska se vaatii vain vähän muutoksia ja muokkauksia. Helppo ylläpito ja nopeammat tuonnit markkinoille tuottavat paremman sijoitetun pääoman tuottoprosentin.
— Ergin Tuganay

Partner, Head of Data & IoT

#c_text_photo_5new
Ratkaisu: Tilaustuotanto

Integroidun järjestelmän luominen

Nortal otti haasteen vastaan mielellään ja myös saavutti tavoitteet. Tuotantoprosessit olivat valmiita ja käytössä, kun ensimmäiset tilaukset saapuivat.

Loimme Lindströmille täydellisen, integroidun tuotannonsuunnittelu-, toteutus- ja seurantaratkaisun, jonka avulla yrityksen tuotantoa voi hallita saumattomasti. Nyt Lindströmillä on asiakaslähtöinen prosessi, jossa vaatteita valmistetaan vain tilauksesta ja juuri oikeaan aikaan: asiakastilaus on signaali, jonka perusteella kangasta aletaan leikata.

Kun tilaus saapuu, automaattiset aikataulutussäännöt auttavat tuotantosuunnittelijoita ehdottamalla optimaalista tuotantosuunnitelmaa käytettävissä olevan kapasiteetin ja useiden suunnitteluehtojen perusteella. Suunnitelma takaa, että jokainen tehtaalta tilattu vaate toimitetaan ajoissa.

#c_text_in_column_6new

RFID auttaa seurannassa

Kaikki toimenpiteet voidaan jäljittää

Tehtaalla kaikki vaatteet varustetaan radiotaajuustunnisteilla (RFID), joiden avulla jokainen liike rekisteröidään järjestelmään reaaliaikaista seurantaa ja edistymisen raportointia varten. Kaikkia tehtaan toimintoja – yksittäisen vaatteen jäljitettävyydestä tuotantolinjoihin ja -soluihin aina tilauksen toimitukseen saakka – voidaan valvoa Lindströmin pääkonttorilta Helsingistä. Kunkin vaatteen RFID-tunnisteen avulla kerätyn datan avulla Lindström voi valvoa, missä tuotantoprosessin vaiheessa tietty vaate on, kuinka paljon aikaa valmistusprosessin eri osiin kuluu ja milloin vaatteen pitäisi olla valmiina toimitettavaksi. Kaikki päivittäistä tuotantoprosessia tukevat järjestelmät – tuotteen elinkaaren hallinta (PLM), yrityksen resurssisuunnittelu (ERP), kehittynyt suunnittelu ja aikataulutus (APS) sekä tuotannon ohjaus (MES) – ovat yhteydessä toisiinsa, ja tiedot kulkevat automaattisesti.

#c_text_7new
Olen todella tyytyväinen. Suosittelen yhteistyötä Nortalin kanssa ilman muuta muillekin. Tehtaan toiminta ylittää odotuksemme selkeästi. Tavoitteemme olivat erittäin tiukat, mutta olemme ylittäneet ne kaikki.
— Jarmo Vahtervuo

Business development and Lean Executive at Lindström

#c_text_photo_8new
VAIKUTUS

Ylivoimaista tuottavuutta

Tämän projektin vaikutukset ovat olleet uskomattomat. Vaatetuotannon läpimenoaika on parantunut merkittävästi, ja Latvian tehtaan tuottavuus on huomattavasti parempi kuin vaatealalla keskimäärin. Tuottavuus on ylittänyt kaikki odotukset, joita Lindströmillä oli projektin alkaessa.

TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

Lyhyemmät läpimenoajat ja faktoihin perustuvat päätökset

  • Valmistuksen läpimenoaika on lyhentynyt useista viikoista yhteen päivään.
  • Tuotantoprosessia voidaan valvoa etänä Helsingistä ja tilauksien toimitusta voidaan valvoa reaaliajassa.
  • Anturien avulla kerätty data mahdollistaa tarkemman päätöksenteon, koska se perustuu faktoihin ja numeroihin.
Lindström celebrates higher productivity thanks to Nortal
TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

Nortalin järjestelmän tärkeimmät muutokset tuotantoon

  • Asiakassuuntautuneempi prosessi
  • Tuotanto tilauksien mukaan ennakkotuotannon sijaan
  • Merkittävästi lyhyemmät läpimenoajat
  • Varaston eliminointi
  • Yksiosainen työnkulku, joka tarjoaa mahdollisuuden käsitellä pienempiä tilauksia ja paljon erilaisia tuotteita
#c_text_photo_9new
Johtopäätös

Luomme upeita ratkaisuja asiakkaillemme

Projektin aikataulu oli melko haastava – meillä oli vain muutama kuukausi aikaa suunnitella, toteuttaa, testata ja ottaa ratkaisu käyttöön. Latvian tehdas oli vasta rakenteilla, minkä vuoksi epävarmuustekijöitä oli paljon.

Olemme erittäin ylpeitä siitä, että pystyimme auttamaan Lindströmiä siirtämään vaatetuotannon teollisen internetin aikakaudelle.

Automatisoinnin ja dataperusteisen päätöksenteon avulla järjestelmämme on auttanut Lindströmiä parantamaan tuottavuutta ja kannattavuutta. Teemme saman mielellämme myös muille asiakkaillemme.

#c_text_10new
Nortalin työntekijät ovat erinomaisia selvittämään todelliset tarpeesi. Heidän avullaan saimme työkalun, joka aidosti täyttää tarpeemme. Juuri Nortal teki tästä projektista todellisen menestystarinan.
— Jarmo Vahtervuo

Business development and Lean Executive, Lindström

”Ratkaisumme tukee joustavaa ja kattavaa prosessia, ja se kasvaa Lindströmin liiketoiminnan mukana. Olemme iloisia nähdessämme, että se on jo auttanut Lindströmiä saavuttamaan alan keskitasoa paremman tuottavuuden.”
— Ergin Tuganay

Partner, Head of Data & IoT

#c_contact_section_11in-progress

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Ergin Tuganay

Ergin Tuganay

Partner, Head of Data & IoT

Ergin Tuganay on Nortalin osakas ja Head of Data & IoT. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus useilta teollisen automaation ja dataohjatun teknologian aloilta. Hänen taustassaan yhdistyvät liiketoiminnan kehitys ja johtajuus, ja hän onkin auttanut useita kansainvälisesti toimivia teollisuuden asiakkaita digitalisoimaan valmistusprosessejaan. Erginin salaisia aseita...
#c_buttons_12new

Löydä oma kultakaivoksesi Nortalin ratkaisuista!