#c_header_1in-progress

Tavataan tapahtumassa

Olemme mukana ATK-päivillä 2022

Nortalilla olemme jo pitkään toimittaneet digitaalisia ratkaisuja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön. Me uskomme, että myös tulevaisuudessa ratkaisujen tulee toimia asiakasta lähellä, käyttäjäystävällisesti ja saumattomasti.
9.-11.5.2022 #atkpaivat

#c_text_photo_2new
Rakennamme tulevaisuuden hyvinvointia

Terveydenhuollon tuotannonohjaus

Nortalin terveydenhuollon tuotannonohjausratkaisu auttaa suunnittelemaan terveydenhuollon resurssien käyttöä tehokkaasti ja vastaamaan palveluiden jatkuvasti kasvavaan kysyntään.

Keskeisimpiä palvelutuotannon resursseja ovat ammattilaiset, tilat ja laitteet, ja käytännön haaste on saada nämä resurssit kohtaamaan optimaalisesti palvelutarpeen kanssa. Nortalin suunnittelema ja toteuttama sosiaali- ja terveydenhuollon tilaresurssien hallintaratkaisu mahdollistaa avainresurssien yhdistämisen ja varaamisen palvelutuotantoon.

Nortalin potilastietojärjestelmä

Mitä jos jokaiselle terveydenhuollon ammattiryhmälle olisi omat käyttäjäoptimoidut potilasnäkymänsä, ja vain yhdellä silmäyksellä? Kun arvokkaat tiedot tallennetaan rakenteisessa muodossa, on järjestelmän data laadukasta ja sitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin potilaan hoidon ohjaamisessa ja potilasturvallisuuden varmistamisessa. Tätä kaikkea on Nortalin potilastietojärjestelmä.

Lisäksi potilastietojärjestelmä toimii integroituna tukijärjestelmiin, joissa on pääsy organisaation rakenteisiin, taustarekistereihin, sopimus-, hinta- ja laskutusjärjestelmiin niin, että tiedot pysyvät turvallisesti eriytettyinä varsinaisista potilastiedosta.

Asiakkuudenhallinta ajantasaisesti ja luotettavasti

Nortalin asiakkuudenhallintajärjestelmässä kaikki asiakkaaseen liittyvä tieto on saatavilla helposti ja nopeasti yhdestä paikasta. Järjestelmämme tavoitteena on varmistaa kokonaisvaltainen hoito ja parempi asiakaskokemus.

Asiakkaan suostumus ja luvat, palvelutuotteet, hinnat sekä prosessit hallitaan ja ohjataan yhdessä järjestelmässä. Mikä sen parempaa kuin sujuva hoitopolku, luottamus ja asiakastyytyväisyyden kasvu?

#c_card_blocks_3new

Runsaasti ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon asiaa

Meidät löydät näytteilleasettajien joukosta

Tervetuloa osastollemme!

Olemme tavattavissa tapahtuman aikana osastollamme B54. Tule juttelemaan kanssamme ja kuulemaan, millaisia ovat käyttäjälähtöiset ja laadukkaat Nortalin ratkaisut suomalaista hyvinvointia rakentamassa.

#c_people_list_4in-progress

Nähdään ATK-päivillä!

Petri Anttila

Petri Anttila

Partner, VP, Government & Health

Sanna Pyykönen

Sanna Pyykönen

Project Manager

Sannalla on yli 20 vuoden kokemus terveydenhuollon IT-hankkeista. Asiakasprojekteissa Sannasta on innostavinta voida kehittää ja sujuvoittaa toimintaa ja prosesseja yhdessä asiakkaan kanssa.
Jarkko Enden

Jarkko Enden

Partner, Head Of Technology at Nortal

Jarkolla on lähes 20 vuoden kokemus ohjelmistojen ja digitaalisten palveluiden kehittämisestä, kuten kokonaisarkkitehtuurista, full stack -kehityksestä, konsepti- ja liiketoimintakehityksestä, ketteristä prosesseista, DevOps:ista, ohjelmistoarkkitehtuurista sekä laadunhallintaprosesseista. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on auttanut muuttamaan suomalaisia terveydenhuoltopalveluja kehittämällä skaalautuvia ohjelmistoarkkitehtuureja ja sovellusekosysteemejä. Jarkko nauttii voidessaan siivota tehottomia...