#c_header_1in-progress

Saumatonta öljyterminaalin hallinnointia

Öljyalan nykyinen toimintaympäristö on haastava, joten asiakkaamme, yksi Euroopan johtavista öljy-yhtiöistä, halusi maksimoida toimintansa tehokkuuden. Nortal vei yhtiön automatisoitujen prosessien eturintamaan seuraavan sukupolven terminaalin- ja toimitustenhallintajärjestelmän (Terminal and Delivery Management System, TDMS) avulla.

#c_text_photo_2new
Asiakkaan haaste

Tuotanto pysähtyy ohjelmistoesteeseen

Asiakkaamme, kuten useimmat öljy- ja kaasualan toimijat, havaitsi olevansa kahden supertrendin puristuksessa: Yhtäältä yrityksen täytyi lisätä terminaaliensa ja kuljetustoimintojensa tuottavuutta epävakaan hintaympäristön vuoksi, jotta se voi säilyttää kilpailukykynsä. Toisaalta taas yrityksen prosessivaatimuksista oli yllättäen tullut monimutkaisempia kuin koskaan aiemmin. Asiakkaat vaativat korkealaatuisia raportteja, valvojien oli voitava auditoida toimitusketjut ja laitteistoja oli valvottava reaaliajassa.

LISÄHAASTE – JÄLJITETTÄVYYS

Biopolttoaineen epätasainen laatu

Lisäksi asiakkaamme on yksi maailman suurimmista uusiutuvan dieselin tuottajista, joten heidän on myös selviydyttävä eri lähteistä hankitun biopolttoaineen koostumuksen ja laadun suurista vaihteluista. Samalla heidän on myös täytettävä EU:n tiukat jäljitettävyyden ja kestävän materiaalinhankinnan vaatimukset

#c_text_3new
Selkeä vastaus oli uudenlainen automatisointi. Älykäs, integroitu ohjelmisto voi poistaa manuaalisen syöttämisen tarpeen, virtaviivaistaa toimintoja ja valjastaa IoT:n voiman mullistavalla tavalla. Nortal vei yhtiön automatisoitujen prosessien eturintamaan seuraavan sukupolven terminaalin- ja toimitustenhallintajärjestelmän (Terminal and Delivery Management System, TDMS) avulla.
#c_text_photo_4new
Ratkaisu

Päästä-päähän-ratkaisu

Mukautetun TDMS:n ensisijainen hyöty on lähes täydellinen automatisointitaso. Se virtaviivaistaa kymmeniä toimintoja öljytuotteiden saapumisesta terminaaliin aina toimitukseen jälleenmyyjille.

Kun digitalisoimme aiemmin paperilla hoidetut vaiheet, asiakkaamme voi säästää merkittävästi aikaa ja vaivaa sekä välttää manuaaliseen syöttämiseen liittyvät inhimilliset virheet.

TDMS:n käyttöönotto toi asiakkaallemme myös uusia arvokkaita toimintoja, jotka eivät olleet aiemmin mahdollisia. Erien olosuhteiden ja laadun reaaliaikainen valvonta sekä terminaalissa että jakeluautoissa, ulkoisten laboratorioiden testituloksien automaattinen integrointi, reittien suunnittelu ja ohjaus useiden toimitusten tapauksessa sekä välitön laskutus ovat vain joitakin esimerkkejä yrityksen saamasta lisäarvosta. Kun tiedot ovat saatavilla helppokäyttöisessä digitaalisessa muodossa, yrityksen on helpompi tehdä makrotason liiketoiminta-analyyseja ja johdolla on enemmän valvontamahdollisuuksia.

#c_text_5new
TDMS mahdollistaa koko toimitusketjun läpinäkyvyyden, minkä lisäksi se voi ennustaa kunkin biopolttoaineseoksen tarkan tuloksen. Se myös estää kuormat, jotka voisivat pilata erän.
#c_text_photo_6new
Nortalin näkökulma

Uuden ajan ERP-strategia

Kehittyvä teknologia tuo alalle uusia mahdollisuuksia, jolloin yhä useammat yritykset huomaavat, että niiden yleiskäyttöiset ERP-järjestelmät eivät ole riittävän joustavia. Tästä ilmiöstä on saanut alkunsa kasvava kiinnostus ratkaisuihin, joita tutkimusyritys Gartner kutsuu postmoderniksi ERP:ksi. Näissä ratkaisuissa ERP-järjestelmät skaalataan takaisin niihin liiketoiminnan ydintoimintoihin, joista ne selviävät parhaiten. Näin toiminnot voidaan suorittaa ketterämmillä ja räätälöidymmillä järjestelmillä, jotka on helppo päivittää. Nortal hyödynsi tätä strategiaa luodessaan huipputason TDMS:ää asiakkaalleen. Lopputuloksena oli uusi ohjelmisto, joka integroituu saumattomasti yrityksen nykyiseen ERP-järjestelmään.

#c_number_columns_7new

VAIKUTUS

Valmiina tulevaisuuteen

Huipputason TDMS:n toteuttaminen tarjosi uusia toimintoja ja enemmän joustavuutta. Näin asiakkaamme pystyy mukauttamaan kapasiteettiaan kaikenlaisiin uusiin haasteisiin, joita markkinoilla ilmenee. Vankan IT-osaamisensa sekä öljy- ja kaasualan kahden vuosikymmenen kokemuksen perusteella Nortal toimitti pitkäkestoisen, vakaan ratkaisun yhdelle alan tärkeimmistä toimijoista. Nyt voimme auttaa myös muita terminaaliyrityksiä menestymään yhtä hyvin. Teemme sen suunnittelemalla järjestelmiä, joissa hyödynnetään uusinta teknologiaa, olipa kyseessä sitten IoT, koneoppiminen tai lohkoketju.

15 %

Toiminnan ja ennusteiden tarkkuus kasvoi

30 %

LOGISTIIKKATIETOJEN TARKKUUS KASVOI

93 %

Huoltotoimenpiteisiin käytetty aika väheni (100:sta 7 minuuttiin)

100 %

Jäljitettävyys

95 %

Loppukäyttäjien TYYTYVÄISYYS

#c_people_list_8in-progress

Ota yhteyttä

Erno Runola

Erno Runola

Business Area Director, ELI (Energy, Logistics & Industry)

+358 40 771 9500 erno.runola@nortal.com
Pasi Anttila

Pasi Anttila

Partner, Lead Business Consultant

Pasi Anttilan, Nortalin pääarkkitehdin, suurin intohimo on saada teollisuus toimimaan paremmin. Pasilla on yli 20 vuoden kokemus liiketoimintaprosessikonsultoinnista, ohjelmistokehityksen suunnittelusta, menetelmäkehityksestä, ohjelmistomäärittelystä, analyysistä suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta. Pasiin kannattaa olla yhteydessä, mikäli organisaatiosi kaipaa tuotannon ja prosessien digitalisoimista.
#c_buttons_9new

Lue lisää biolpolttoainetuotantoa muuttavista ratkaisuista