#c_header_1in-progress

Monivuotinen kumppani Verohallinnon laajimmassa järjestel­mäuudistuksessa ja OmaVero-palvelun rakentamisessa

Nortal toteutti yhdessä yhdysvaltalaisen ohjelmistotuoteyhtiö FAST Enterprisen kanssa Verohallinnon järjestelmäuudistuksen, jossa noin 70 elinkaarensa päässä ollutta verotukseen liittyvää it-järjestelmää korvattiin yhdellä valmisohjelmistolla. Verohallinnon historian suurimmassa muutoshankkeessa, Valmis-hankkeessa, uudistettiin koko Suomen verotusjärjestelmä vuosien 2013–2020 aikana.

#c_text_photo_2new
Tavoite 1

Helpommin ylläpidettävä ja yhtenäinen verotusjärjestelmä

Lähtötilanteessa Verohallinnolla oli haasteena kymmenien erillisten verotusjärjestelmien hallinta sekä monin osin jo vanhentuneet teknologiaratkaisut. Verohallinnon tavoitteena oli saada helpommin ylläpidettävä sekä nopeammin kehitettävä järjestelmä, joka toisi kustannustehokkuutta.

Tavoite 2

Veroasioiden hoitaminen digitaalisesti

Lisäksi tavoitteena oli rakentaa uudenlainen käyttöliittymä, jossa kansalaisilla ja yrityksillä olisi mahdollisuus hoitaa ja hallinnoida veroasiat digitaalisesti ja sujuvasti yhdellä kirjautumisella.

Tavoite 3

Helppokäyttöisyys

Verohallinto halusi myös järjestelmän, jota olisi mahdollisimman miellyttävä ja helppo käyttää.

Tavoite 4

Kustannussäästöt

Verohallinnolla on päämääränä merkittävät, 15–20 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt uuden it-järjestelmän ja toimintamallin myötä.

#c_text_3new
Hankkeessa oli mukana laaja joukko useiden alojen osaajia. Nortalin sovelluskehittäjät, testaajat ja konsultit sekä muut asiantuntijat työskentelivät tiiviisti yhdessä FAST:n, Verohallinnon ja eri sidosryhmien kanssa rakentaen kokonaisratkaisun, joka sujuvoittaa asiakaskokemusta ja tuo lisää tehokkuutta Verohallinnon toimintaan.
#c_text_photo_4new
Ratkaisu

OmaVero: Suomalaisten veroasioiden hoitaminen ja hallinnointi keskitetysti yhden järjestelmän kautta

Haasteiden ratkaisemiseksi valittiin yhdysvaltalaisen FAST Enterprise -yhtiön GenTax-tuote, joka mahdollistaa kaikkien verotukseen liittyvien toimien hallinnoinnin keskitetysti yhden järjestelmän kautta. Järjestelmää on Nortalin ja FAST:n asiantuntijoiden kanssa räätälöity Verohallinnon tarpeisiin ja luotu uudet käyttöliittymät loppukäyttäjille eli verotettaville ja verovirkailijoille.

Nortalin asiantuntijoita on työskennellyt useassa Valmis-hankkeen kehitystiimissä ja Nortal on koordinoinut mm. asiakastietojen ja rahaliikenteen kehittämistä. Lisäksi Nortal on vastannut vaiheittain käyttöönotetun järjestelmän pääkäyttäjien koulutuksesta varmistaen verovirkailijoiden valmiudet järjestelmän täysimittaiseen hyödyntämiseen heti käyttöönotosta lähtien.

#c_text_5new
Asiakkaille näkyvä palvelu eli OmaVero on lyönyt itsensä hyvin läpi suomalaisten keskuudessa, ja selvä enemmistö suomalaisista hoitaa veroasiansa nykyisin palvelussa. Yritysasiakkaiden käyttöön OmaVero avautui vuonna 2017 ja henkilöasiakkaille vuonna 2018.
#c_number_columns_6new

Vaikutus

OmaVero on palkittu ja kansalaisten kiittämä palvelu

Verohallinto ylläpitää Suomen tärkeintä palvelua. Siksi verotusjärjestelmän uudistaminen on ollut laaja, monitahoinen hanke, jossa on onnistuttu erinomaisesti. Osoituksena tästä, Valmis-hanke voitti vuoden 2020 projektipalkinnon: hanke toteutui aikataulussa, kustannukset pysyivät hallinnassa ja lopputulos ylitti odotukset.

15–20 M€

vuosittaiset kustannussäästöt

1

keskitetty järjestelmä veroasioiden hallinnointiin

2020

vuoden projektipalkinnon voittaja

#c_contact_section_7in-progress

Ota yhteyttä

Juha Mansikkaniemi

Juha Mansikkaniemi

Delivery Director, Julkishallinto

Juha on julkishallinnon toimituksista vastaava johtaja, jolla on yhteensä 12 vuoden kokemus useista asiakkuuksista ja laajoista julkishallinnon ja finanssitoimialan IT-projektitoimituksista. Juhan erityisaluetta on asianhallintajärjestelmien kehittäminen prosessin kaikki vaiheet huomioiden, asian vireillepanosta aina tilastointiin ja sähköiseen arkistointiin saakka.
Tiia Lifländer

Tiia Lifländer

Lead Business Consultant

Tiia on kokenut liiketoimintakonsultti, jolla on laajaa kokemusta sekä julkisen että yksityisen sektorin digitalisointihankkeista. Digitaalisen asiakaskokemuksen sekä niihin liittyvien liiketoimintaprosessien kehittäminen ovat Tiian vahvoja osaamisalueita.
#c_buttons_8new

Lue lisää julkishallinnon ratkaisuistamme