#c_header_1in-progress

Toimitusketjun suunnittelu ja logistiikka

Suunnittelu- ja logistiikkaratkaisujen avulla koko toimitusketjun voi suunnitella tasapainottamaan kysyntää ja tarjontaa reaaliaikaisen datan, simulaatioiden ja optimoinnin avulla. Autamme yritystäsi siirtymään reaktiivisesta tulipalojen sammuttelusta ennakoivaan ja optimoituun arvoketjun hallintaan.

#c_text_photo_2new

Lisää ketteryyttä saumattomasta toimitusketjusta

Kattava yleiskuva koko arvoketjusta auttaa vastaamaan jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Toimitusketjun suunnitteluratkaisun (Supply Chain Planning, SCP) avulla yhdistetään useita sidosryhmiä ja prosesseja, mikä puolestaan varmistaa onnistuneet juuri oikeaan tarpeeseen ‑toimitukset joka kerta. Näin voit hallita toimitusketjua yrityksesi strategian mukaisesti ja optimoida jokaisen toimituksen kokonaiskustannukset. Lisäksi mahdollistamme entä jos ‑simulaatiot, jotka auttavat varautumaan erilaisiin kysynnän ja tarjonnan tilanteisiin kiireellisistä tilauksista tuotannon häiriöihin ja mahdollisiin kuljetusten aikatauluongelmiin. Tästä seuraava tarkkuuden ja toteutettavuuden paraneminen vaikuttaa merkittävästi kannattavuuteen.

#c_card_blocks_3new

Katamme koko arvoketjun

Virtaviivaista tuotanto ympärivuorokautisella reaaliaikaisella yleiskuvalla

Rakennamme nykyaikaisia, uusinta teknologiaa hyödyntäviä tietojärjestelmiä, jotka synkronoivat ja digitalisoivat valmistusprosessit saumattomasti. Järjestelmäsimuloinnin ja visuaalisen hallinnan avulla annamme työkalut, joiden avulla voi tehdä oikeita päätöksiä nopeasti muuttuvassa liiketoiminta- ja tuotantoympäristössä. Näitä ovat esimerkiksi nopea ja tehokas kiireisten tilausten, konerikkojen, raaka-aineiden saannissa esiintyvien puutteiden, koneenkäyttäjän sairauslomien ja kysynnän muutosten vaikutusten minimointi. Edistykselliseen tuotannonsuunnitteluun ja aikataulutukseen tarkoitettu ratkaisu (Advanced Planning and Scheduling, APS) auttaa optimoimaan resurssit. APS yhdistää materiaalinkäytön ja monitasoiset resurssien rajoitukset sekä liittää nämä tiedot suunnittelu- ja sekvensointisääntöihin. Tämä on paras tapa tehdä prosesseista kilpailukykyisempiä, lyhentää merkittävästi toimitusaikoja ja käyttää resursseja aiempaa tehokkaammin.

Varmista aikatauluissa pysyminen

Yritysten yksilölliset tarpeet edellyttävät räätälöityjä ratkaisuja, jotka on suunniteltu juuri prosessiteollisuuden sisään- ja ulospäin suuntautuvan logistiikan sekä satamien toiminnan asettamiin vaatimuksiin. Tuotteiden sujuva kuljettaminen tuotekohtaiset käsittelyvaatimukset huomioiden edellyttää esimerkiksi öljyn, metallien ja puutavaran tapauksessa tarkkaa hallintaa, jotta tuotteet saapuvat määränpäähänsä ajallaan.
Viemme yrityksesi logistiikan aivan uudelle tasolle erien olosuhteiden ja laadun reaaliaikaisen valvonnan avulla. Tämä voidaan toteuttaa sekä terminaalissa että jakeluautoissa. Lisäksi ulkoisten laboratorioiden testitulokset, reitin suunnittelu ja ohjaus useiden toimitusten tapauksessa sekä välitön laskutus voidaan integroida prosessin automaattisesti.

#c_text_photo_4new
Tapaustutkimus

Kontion matka: 5 askelta Lean-tuotantoon

Maailman suurimmalla hirsitalojen valmistajalla Kontiolla oli vaikeuksia kysynnän voimakkaan kausivaihtelun vuoksi. Haasteet tarkkojen toimitusaikalupausten antamisessa ja pitämisessä johti liiallisiin hätävarastoihin, suuriin varastoihin sidottuihin pääomamääriin ja läpimenoaikojen viivästyksiin.

Tapausesimerkki

Saumatonta öljyterminaalin hallinnointia

Öljyalan nykyinen toimintaympäristö on haastava, joten asiakkaamme, yksi Euroopan johtavista öljy-yhtiöistä, halusi maksimoida toimintansa tehokkuuden. Nortal vei yhtiön automaation eturintamaan seuraavan sukupolven terminaalin- ja toimitustenhallintajärjestelmän (Terminal and Delivery Management System, TDMS) avulla.

Tapausesimerkki

Sulatusajan lyhentäminen terässulatossa

Outokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen valmistajista. Sen kilpailuvalttina on kyky luoda kaikkein virtaviivaisin teräksenvaluprosessi. Nortal auttoi yhtiötä eteenpäin.

Lindstrom
Tapausesimerkki

Lindström: Tuottavuus loikkasi Nortalin Industry 4.0 ratkaisun ansiosta

Haluatko saada uudet työvaatteet parin päivän kuluessa? Nortalin ansiosta Lindströmin vaatevalmistuksen läpimenoajat lyhenivät viikoista yhteen päivään.

#c_text_photo_5new
NORTALIN PALVELUVALIKOIMA

Valjasta digitaalisen toimitusketjun koko potentiaali

Nortalilla on yli 35 vuoden kokemus johtavista teollisuudenaloista. Autamme globaalisti toimivia yrityksiä löytämään parhaat ratkaisut sujuvaan ja kilpailukykyiseen toimitusketjuun ottaen samalla huomioon yritysten operatiiviset strategiat ja digitalisoinnin mahdollisuudet. Periaatteenamme on pitää prosessimme läpinäkyvinä. Etsimme parhaat toimitusketjua koskevat ratkaisut yhdessä asiakkaamme kanssa, jotta ne sopivat varmasti alan ja asiakasyrityksemme tarpeisiin.

#c_contact_section_6in-progress

Ota yhteyttä!

Petri Rönkkö

Petri Rönkkö

Business Area Director, FMS (Forest, Manufacturing & Services)

Petri on liiketoimintajohtaja, jolla on yli 15 vuoden kokemus IT:n eri osa-alueista, mukaan lukien ohjelmistokehitys, tiedonhallinta, pilvipalvelut ja skaalautuvat arkkitehtuurit. Petri on auttanut organisaatioita heidän digitaalisen liiketoiminnan muutosmatkoilla hyödyntäen uusimpia teknologioita, pilvipalveluiden periaatteita, modernia ohjelmistokehitystä, API-lähtöistä ajattelua sekä DevOps-kulttuurin vaalimista. Ota yhteyttä Petriin saadaksesi lisätietoja...
#c_card_section_7new