Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog
#c_header_1in-progress

Julkinen terveydenhuolto

Hyvä kansanterveys perustuu nykyaikaiseen terveydenhuoltojärjestelmään, jossa päätökset perustuvat tarkkaan, vakiomuotoiseen tietoon ja jossa helppokäyttöiset järjestelmät voimaannuttavat potilaita. Nortalin digitalisaation ja terveydenhuoltojärjestelmien asiantuntemus auttaa parantamaan kansanterveyttä.

#c_text_photo_2new

Nykyaikaiset järjestelmät ovat investointi kansanterveyteen

Terveydenhuollon kustannukset ovat noin kymmenesosa bruttokansantuotteesta (OECD-maiden keskiarvo), ja väestön ikääntyminen on yksi neljästä maailmanlaajuisesta väestötieteellisestä megatrendistä. Näin ollen terveydenhuoltoon investoitavat varat on kohdennettava huolellisesti.

Tuotannon ohjaus ja palveluiden parempi resursointi ovat tulevaisuuden terveydenhuollon keskiössä. Nortalilla on kokemusta terveydenhuoltojärjestelmien digitalisoinnista sekä mm. datan tietoturvallisesta keräämisestä ja yhdenmukaistamisesta analysointia varten. Näillä ratkaisuilla edistetään parempaa päätöksentekoa ja varojen tehokkaampaa kohdentamista.

Kun julkinen terveydenhuolto digitalisoidaan, kansantauteja voidaan torjua ja kansalaisten terveyttä edistää entistä tehokkaammin IT-järjestelmien avulla. Kansalaiset voivat osallistua henkilökohtaisten tietojensa kerryttämiseen terveydenhuollon järjestelmissä. Näin tietokantoihin saadaan reaaliaikaista terveystietoa, ja niiden avulla voidaan myös tehostaa etähoitoa, joka vähentää sairaalakäyntien tarvetta ja tehostaa esimerkiksi leikkauksenjälkeistä hoitoa.

#c_highlight_block_3new
Nortal Soten ATK-päivillä 2021

Terveydenhuolto

Nortal Soten ATK-päivillä 2021

Autamme terveydenhuollon organisaatioita ja päättäjiä luomaan toimivat strategiat, hallitsemaan muutosta ja valitsemaan parhaat ratkaisut suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseksi. Tule tutustumaan ratkaisuihimme Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä!

#c_card_blocks_4new

Suunnitellen ja tiedolla ohjaten

#c_contact_section_5in-progress
#c_cta_6new

Ota yhteyttä!

#c_card_section_7new

Lue lisää blogistamme