#c_header_1in-progress

Yksityinen terveydenhuollon palveluntarjoaja

Terveydenhuollon palveluntarjoajat luottavat ratkaisuihin, joilla arkaluontoisia tietoja voidaan hallita ja toimittaa hoitotyötä tekeville asiantuntijoille tietoturvallisesti kussakin hoitoprosessin vaiheessa.

#c_text_photo_2new

Nykyaikaiset yksityiset terveydenhuollon järjestelmät ja ratkaisut

Yksityisen terveydenhuollon palveluntarjoajat tarvitsevat järjestelmän, joka mahdollistaa kasvun ja tämän päivän potilaiden todellisia tarpeita vastaavien palveluiden tuottamisen. Vanhat järjestelmät eivät valitettavasti pysty käsittelemään kaikkia niitä tietoja, joita palveluntarjoajat nykyään käyttävät. Näin ollen järjestelmät heikentävät hoidon laatua ja estävät uudenlaisten, akuutteihin tarpeisiin vastaavien palveluiden tuottamisen.

Nortal luo nykyaikaisia IT-järjestelmiä terveydenhuollon alan toimijoille. Näissä järjestelmissä kaikki palveluntarjoajien tarvitsema tieto ydistetään mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Me autamme terveydenhuoltoalan toimijoita tarjoamaan uusia palveluita ja laajentamaan toimintaansa, tehostamaan liiketoimintaansa ja ennen kaikkea keskittymään asiakkaisiinsa.

#c_text_photo_3new

Ekosysteemiajattelu

Nortalin ratkaisut on suunniteltu ekosysteemiajattelun mukaisesti niin loppukäyttäjää kuin heidän asiakkaitaan ajatellen. Modulaariset ratkaisut perustuvat avoimiin rajapintoihin, jotka eivät ole sidoksissa tiettyyn palveluntarjoajaan. Järjestelmät voidaan toteuttaa vaiheittain, ja niiden prototyyppejä päästään testaamaan jo varhaisessa vaiheessa. Olemme riittävän pieni yritys, jotta voimme toimia ketterästi, mutta riittävän suuri, jotta voimme toimittaa suuretkin projektit sujuvasti.

#c_highlight_block_4new
Tulevaisuuden sairaala

Digitaalinen terveydenhuolto

Tulevaisuuden sairaala

Terveydenhuoltoalan digitalisaatio hyötyy digitaalisesta vallankumouksesta, joka mahdollistaa paremman tehokkuuden, paremmat palvelut, uudet ratkaisut ja paremman potilaan sitoutumisen.

#c_card_blocks_5new

Ratkaisumme

01 / 04

Kapasiteetin ja resurssien hallinta

Olipa kyse henkilöstöstä tai fyysisistä resursseista, niiden tehokkaampi hallinta auttaa virtaviivaistamaan toimintaa ja työnkulkuja.

Kapasiteetin ja resurssien hallinta on ratkaisevan tärkeää, jotta tuotteiden loppuminen, henkilökuntavaje ja kriittiset tilanteet voidaan välttää. Dataa analysoimalla niin henkilöstön kuin muidenkin resurssien käyttö ja suunnittelu onnistuu sujuvasti. Data-analyysi tehostaa potilasvirtaa, auttaa kohdentamaan resurssit paremmin, vähentää huoltotöistä aiheutuvia katkoksia ja alentaa kustannuksia optimoinnin ja automaation avulla.

02 / 04

Asiakaspalvelun hallinta

Tarjoamme kattavan kuvan potilaista – kaikki tarvittava tieto on saatavana helposti ja nopeasti samasta paikasta.

Nykypäivän terveydenhuollon asiakas odottaa saavansa saumattoman ja sujuvan käyttäjäkokemuksen ollessaan yhteydessä terveydenhuollon organisaatioon. Sen vuoksi Nortalin ratkaisuissa keskitytään asiakkaaseen. Meidän ratkaisumme mahdollistavat tiedonvaihdon eri järjestelmien välillä ja yhdenmukaisen kokemuksen loppukäyttäjälle, vaivattomasti. Kun prosesseihin liitetään useita eri tietolähteitä, potilastietoja voi hyödyntää paremmin, palvelut paranevat ja elinkaaren hallinta tehostuu.

03 / 04

Taloushallinto ja toiminnanohjaus

Teknologiaa voi pitää strategisena kumppanina, joka edistää liiketoiminnan kasvua myös terveyspalveluissa.

IT- ja liiketoimintayksiköiden välistä yhteistyötä koskevat vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, mikä aiheuttaa haasteita perinteisille ERP-järjestelmille. Nämä muutokset ovat johtaneet Postmodern ERP -järjestelmäkokonaisuuksien aikakauteen. Kun ERP integroidaan nykyaikaiseen API-lähtöiseen ekosysteemiin, terveydenhuoltoalan organisaatiot saavat käyttöönsä toimivan yritysarkkitehtuurin vuosiksi eteenpäin.

04 / 04

Myynnin asiakashallintajärjestelmä

Myynti ja markkinointi ovat olennaisia tehtäviä yksityisissä terveydenhuoltoalan yrityksissä.

Jotta asiakashallintajärjestelmästä saadaan mahdollisimman paljon hyötyä, se on integroitava olennaisena osana yrityksen muuhun IT-ympäristöön. Moderni asiakkuudenhallintajärjestelmä tarjoaa jokaisesta potilaasta kattavan kuvan asiakkaana – ja juuri tämä tärkeä näkökulma puuttuu usein terveydenhuoltoalan ratkaisuista. Tämän lisäksi CRM:n avulla voi helposti hallita tuotteita, hintoja, sopimuksia sekä yritysasiakkuuksia.

#c_text_photo_6new
#c_cta_7new

Ota yhteyttä!

#c_card_section_8new

Lue lisää!

Read more