Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog
#c_header_1in-progress

Terveydenhuolto

Teknologia muokkaa terveydenhuoltoa niin palveluntarjoajien kuin potilaidenkin näkökulmasta. Uusimman teknologian hyödyntäminen onkin ensiarvoisen tärkeää juuri terveydenhuollon alalla. Nortal on kehittänyt digitaalisia terveydenhuollon ratkaisuja, joiden avulla asiakaskokemus paranee ja prosessit tehostuvat huomattavasti.

#c_text_photo_2new

Uutta luova ekosysteemi

Nykyaikana potilas on terveydenhuollon ekosysteemin keskiössä. Potilaslähtöinen ekosysteemi ja toimijat käyttävät useista eri lähteistä – myös potilaalta itseltään – saatavia ja useissa eri paikoissa säilytettäviä suojattuja potilastietoja. Ekosysteemiin pohjautuvan järjestelmän on sen vuoksi tarjottava terveydenhuollon asiakkaille selkeät ja ymmärrettävät ohjeet ja työkalut, joiden avulla he pystyvät hallitsemaan pääsyä tietoihinsa sujuvasti.

Kun kaikki ekosysteemin sidosryhmät keskittyvät samaan asiaan, yhteistyö sujuu ja yhdessä koottu tieto johtaa tulevaisuudessa parempiin päätöksiin – olipa kyse sitten terveydenhuollon palveluntarjoajan liiketoiminnan laajentamisesta tai väestötason terveydenhuoltostrategian laatimisesta.

Nortal auttaa niin terveydenhuoltoalan laitoksia kuin päätöksentekijöitäkin laatimaan tehokkaita strategioita, hallitsemaan muutosta ja luomaan terveydenhuoltoa uudistavaa teknologiaa. Olemme toteuttaneet laajoja projekteja lääketieteen toimijoiden parissa yli 15 vuoden ajan ja hyödyntäneet niissä innovaatioita useilta eri aloilta, kuten turvallinen tiedonsiirto, sähköiset tunnisteet, analytiikka ja yksityisyydensuoja. Olemme vieneet osaamistamme myös moniin eri maihin, ja pystymme mukauttaman järjestelmät paikallisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Nortal toteuttaa visiosi mukaisen terveydenhuollon ekosysteemin. Tarjoamme kattavat API:t kaikkeen dataan. Tämä mahdollistaa datan liikkuvuuden, ja modulaarinen toteutustapamme mahdollistaa asiakkaan toiveiden mukaisen järjestelmän rakentamisen. Järjestelmä ei ole sidottu tiettyyn toimittajaan, vaan keskitymme erityisesti käyttäjäkokemukseen.

#c_highlight_block_3new
#c_card_blocks_4new

Julkinen terveydenhuolto

Potilaslähtöinen hoito edellyttää, että terveydenhuollon asiakkaiden potilastiedot ovat kaikkien laitosten käytettävissä tietoturvallisesti. Kun tietojen jakomahdollisuuteen lisätään analytiikka, kansallisen potilastiedon arkiston alusta voi mullistaa koko terveydenhuoltoalan.

Yksityinen terveydenhuolto

Yksityisen terveydenhuollon palveluntarjoajat luottavat ratkaisuihin, joilla arkaluontoisia tietoja voidaan hallita ja toimittaa asiantuntijoille tietoturvallisesti hoitoprosessin kannalta oikeassa vaiheessa. Kestävät terveydenhuoltopalvelut perustuvat niin asiakaslähtöisyyteen kuin kustannusten ja tehokkuuden ymmärtämiseen.

#c_number_columns_5new

100 x

NOPEAMPAA TIEDONJAKOA LÄÄKÄREIDEN JA KLINIKOIDEN KESKEN

3–4 MILJ.

SÄHKÖISTÄ ASIAKIRJAA KUUKAUDESSA TOIMITETTU TERVEYSVIRANOMAISILLE

25 x

ALHAISEMMAT JÄRJESTELMÄNHALLINTAKUSTANNUKSET

#c_card_section_6new

Lue lisää blogistamme