#c_header_1in-progress

Terveydenhuolto

Teknologia muokkaa terveydenhuoltoa niin palveluntarjoajien kuin potilaidenkin näkökulmasta. Uusimman teknologian hyödyntäminen onkin ensiarvoisen tärkeää juuri terveydenhuollon alalla. Nortal on kehittänyt digitaalisia terveydenhuollon ratkaisuja, joiden avulla asiakaskokemus paranee ja prosessit tehostuvat huomattavasti.

#c_text_photo_2new

Uutta luova ekosysteemi

Nykyaikana potilas on terveydenhuollon ekosysteemin keskiössä. Potilaslähtöinen ekosysteemi ja toimijat käyttävät useista eri lähteistä – myös potilaalta itseltään – saatavia ja useissa eri paikoissa säilytettäviä suojattuja potilastietoja. Ekosysteemiin pohjautuvan järjestelmän on sen vuoksi tarjottava terveydenhuollon asiakkaille selkeät ja ymmärrettävät ohjeet ja työkalut, joiden avulla he pystyvät hallitsemaan pääsyä tietoihinsa sujuvasti.

Kun kaikki ekosysteemin sidosryhmät keskittyvät samaan asiaan, yhteistyö sujuu ja yhdessä koottu tieto johtaa tulevaisuudessa parempiin päätöksiin – olipa kyse sitten terveydenhuollon palveluntarjoajan liiketoiminnan laajentamisesta tai väestötason terveydenhuoltostrategian laatimisesta.

Nortal auttaa niin terveydenhuoltoalan laitoksia kuin päätöksentekijöitäkin laatimaan tehokkaita strategioita, hallitsemaan muutosta ja luomaan terveydenhuoltoa uudistavaa teknologiaa. Olemme toteuttaneet laajoja projekteja lääketieteen toimijoiden parissa yli 15 vuoden ajan ja hyödyntäneet niissä innovaatioita useilta eri aloilta, kuten turvallinen tiedonsiirto, sähköiset tunnisteet, analytiikka ja yksityisyydensuoja. Olemme vieneet osaamistamme myös moniin eri maihin, ja pystymme mukauttaman järjestelmät paikallisiin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Nortal toteuttaa visiosi mukaisen terveydenhuollon ekosysteemin. Tarjoamme kattavat API:t kaikkeen dataan. Tämä mahdollistaa datan liikkuvuuden, ja modulaarinen toteutustapamme mahdollistaa asiakkaan toiveiden mukaisen järjestelmän rakentamisen. Järjestelmä ei ole sidottu tiettyyn toimittajaan, vaan keskitymme erityisesti käyttäjäkokemukseen.

#c_text_photo_3new
#c_highlight_block_4new
Digitaalista yritysekosysteemiä rakentamassa

White paper

Digitaalista yritysekosysteemiä rakentamassa

Nortal kehittää teknisiä ympäristöjä nykyaikaisille yrityksille, ja sen lähestymistapa perustuu modulaariseen digitaaliseen ekosysteemiin.

#c_card_blocks_5new

Julkinen terveydenhuolto

Tuotannon ohjaus ja palveluiden parempi resursointi ovat terveydenhuollon keskiössä. Nortalilla on kokemusta terveydenhuoltojärjestelmien digitalisoinnista sekä mm. datan tietoturvallisesta keräämisestä ja yhdenmukaistamisesta analysointia varten. Näillä ratkaisuilla edistetään parempaa päätöksentekoa ja varojen tehokkaampaa kohdentamista.

Yksityinen terveydenhuolto

Yksityisen terveydenhuollon palveluntarjoajat tarvitsevat järjestelmän, joka mahdollistaa kasvun ja tämän päivän potilaiden todellisia tarpeita vastaavien palveluiden tuottamisen. Kestävät terveydenhuoltopalvelut auttavat palveluntarjoajia tehostamaan liiketoimintaansa mutta ennen kaikkea keskittymään asiakkaisiinsa.

#c_number_columns_6new

100 x

NOPEAMPAA TIEDONJAKOA LÄÄKÄREIDEN JA KLINIKOIDEN KESKEN

3–4 MILJ.

SÄHKÖISTÄ ASIAKIRJAA KUUKAUDESSA TOIMITETTU TERVEYSVIRANOMAISILLE

25 x

ALHAISEMMAT JÄRJESTELMÄNHALLINTAKUSTANNUKSET

#c_card_section_7new