#c_header_1in-progress

Sosiaalitoimi ja työllisyyspalvelut

Tavoitteenamme on auttaa ihmisiä saavuttamaan heille oikeutetut sosiaaliedut helppokäyttöisten sähköisten palveluiden avulla ilman pitkällisiä prosesseja ja erityisosaamista. Tavoitteena on, että toiminta perustuu luottamukseen ja osallisuuteen.

#c_text_photo_2new

Automaatio osana luottamuksen rakentamista

Nortal auttaa julkishallinnon toimijoita tarjoamaan saumattomia palveluita kansalaisille, mikä parantaa yhteiskunnallista osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta vähentämällä paperisotaa ja tuomalla palvelut lähelle niiden käyttäjiä.

Pitkällisistä hakuprosesseista voidaan luopua, kun tiedot voidaan viedä rekistereistä ja tarkistaa automaattisesti, ja monimutkaisten säännösten seuranta voidaan antaa algoritmien tehtäväksi.

Laatimamme järjestelmät tukevat myös hallintoa tehostamalla taustajärjestelmiä ja vähentämällä virheitä automaation ja koneavusteisen päätöksenteon avulla. Samalla prosessit pysyvät läpinäkyvinä ja helposti hallittavissa.

#c_card_blocks_3new

Ratkaisumme

01 / 02

Julkiset työllisyyspalvelut Virossa

Tehokas taustaprosessien automaatio ja erinomainen käyttäjäkokemus rakentavat luottamusta.

Älykkäät julkiset työllisyyspalvelut auttavat nopeuttamaan ja tehostamaan palveluita sekä tukemaan loppukäyttäjiä prosessin kaikissa vaiheissa. Kun ihminen on keskiössä, palvelut ovat henkilökohtaisempia eikä niiden tarjoaminen edellytä henkilöstömäärän kasvattamista. Tämä alentaa toiminnan kustannuksia ja parantaa samalla työttömän ja organisaation välistä luottamusta.

02 / 02

Perhe-etuudet

Maailman ensimmäinen ennakoiva julkinen palvelu

Virossa ennakoivien perhe-etuuksien ansiosta vanhemmilla ja huoltajilla on yksi huoli vähemmän. Pitkällisten hakuprosessien sijaan perhe-etuuksien saaminen on Virossa vain kahden klikkauksen päässä. Kun lapsi syntyy, väestörekisteriin tehtävä merkintä aktivoi kaikki syntymästä seuraavat palvelut ilman, että vanhempien tarvitsee täyttää hakemuksia. Mutkikkaisiin algoritmeihin perustuva automaattinen järjestelmä todentaa tiedot eri rekistereistä, joiden sisältämien tietojen perusteella hyväksytään maksettavat edut ja niiden loppusummat.

#c_cta_4new

Ota yhteyttä!

#c_card_section_5new

Lue lisää

Read more