Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog
#c_header_1in-progress

Valtiohallinnon innovaatiot

Hallintoprosessien digitalisointi tuottaa paljon hyödynnettävää dataa. Sen avulla voidaan laatia toimintatapoja ja ohjata reaaliaikaista taloutta oikean tiedon perusteella. Tiedonsiirto eri toimijoiden välillä mahdollistaa aidosti innovatiiviset sähköiset palvelut. Nortalilla on kokemusta sekä datan hallinnoinnista että maailman johtavien sähköisten palveluiden rakentamisesta.

#c_text_photo_2new

Mikään ei muutu, jos mikään ei muutu

Albert Einstein sanoi, että ongelmia ei pystytä ratkaisemaan samalla ajattelun tasolla kuin ne on luotu. Ratkaisua varten on noustava seuraavalle tasolle. Aiemmin luotuja julkishallinnon palveluita on myös vietävä jatkuvasti uudelle tasolle yhteiskunnan ja ihmisten toimintatapojen muuttuessa. Tämän ymmärtäminen on tehostanut julkishallinnon digitalisoitumista useissa maissa.

Kun julkishallinnon prosesseja ja palveluita digitalisoidaan, tuloksena syntyy paljon dataa, ja hyvä datan hallinta mahdollistaa toimintatapojen laatimisen tiedon perusteella. Päätösten vaikutuksia voidaan seurata reaaliaikaisen datan avulla.

Kun tiedonsiirrossa lisäksi hyödynnetään vain kerran ‑periaatetta, innovatiivisten palveluiden kehittämisessä päästään valtava harppaus eteenpäin. Taannehtivat prosessit voidaan korvata ennakoivilla, jolloin käyttäjäkokemus on saumaton niin kansalaisten kuin hallintohenkilöstönkin näkökulmasta.

#c_card_blocks_3new

Ratkaisumme

01 / 01

Ennakoivat julkishallinnon palvelut

Eri elämänvaiheisiin perustuvat julkishallinnon palvelut keventävät taustaprosesseja ja luovat kansalaisille sujuvan palvelukokemuksen.

Ensimmäisessä vaiheessa sähköisten palveluiden kehityksessä pyrittiin yhdistämään eri järjestelmät. Sen jälkeen ryhdyttiin ottamaan käyttöön eri elämänvaiheisiin perustuvia palveluita, joissa valtio ei edellytä kansalaisilta lomakkeiden täyttämistä. Sen sijaan valtionhallinto toimii aktiivisesti ja tarjoaa kaikille kriteerit täyttäville kansalaisilleen etuuksia, jotka nämä voivat hyväksyä napin painalluksella. Mutkikkaisiin algoritmeihin perustuva automaattinen järjestelmä todentaa tiedot toistuvasti eri rekistereistä ja varmistaa, kuka on oikeutettu mihinkin etuuksiin. Rekistereissä olevien tietojen perusteella hyväksytään myös maksettavat summat.

#c_contact_section_4in-progress
#c_cta_5new

Ota yhteyttä!

#c_card_section_6new

Lue lisää uutisista ja blogistamme