#c_header_1in-progress

Valtiontalous

Nortalin valtiontalouden konsultointipalvelut ja ratkaisut keskittyvät liiketoimintaympäristön piristämiseen sekä tehokkaaseen valtion tulojen keräämiseen. Niiden avulla valtionhallinto saa selkeän strategisen kuvan taloudesta ja pystyy hallinnoimaan sen syklejä entistä paremmin.

#c_text_photo_2new

Nailing the balancing act

For the economy and society to prosper, both industry and government require sustainable growth and investment. Fiscal authorities worldwide are challenged with collecting maximum revenue for building a robust society and infrastructure where businesses can prosper without limiting their opportunities with needless obligations. The challenge of public finance management is to balance short-term needs with long-term goals. Government expenditures, resource mobilization and revenue management form the backbone of the economy. The efficiency and transparency of the budget cycle make the difference between economic growth and decay.

#c_text_photo_3new

Talouden tasapaino hallussa

Jotta talous ja yhteiskunta voivat kukoistaa, sekä teollisuuden että valtion on pyrittävä kestävään kasvuun ja investointeihin. Veroviranomaiset ympäri maailman pyrkivät keräämään riittävän suuret tuotot yritystoiminnan mahdollistavan, hyvän yhteiskunnan ja infrastruktuurin rakentamiseen rajoittamatta kuitenkaan toimintamahdollisuuksia liian tiukoilla vaateilla.

Julkisen talouden hallinnassa haasteena on lyhyen aikavälin tarpeiden ja pitkän aikavälin tavoitteiden tasapainottaminen. Valtion menot, resurssien käyttö ja tuottojen hallinta muodostavat talouden selkärangan. Budjettikierron tehokkuus ja avoimuus erottavat talouskasvun ja rappion.

Tukea koko taloudelle

Nortalin valtiontalouden konsultointi ja ratkaisut kattavat julkisen talouden hallinnan tärkeimmät elementit talousarvion suunnittelusta tuottojen keräämiseen ja hallintaan, menojen hallintaan ja verotusta koskeviin tilastoihin. Näiden tietojen avulla talouden prosesseja voidaan ohjata kohti kasvun ja kukoistuksen mahdollistavaa tasapainoa.

Nortal on konsultoinut asiakkaita ja toteuttanut valtiontalouden toimintoja uudistavia ja tehostavia ratkaisuja Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Ratkaisumme ovat olennainen osa julkishallinnon infrastruktuuria, ja ne ovat parantaneet valtion saamia tuottoja ja liiketoimintaympäristöjä.

#c_highlight_block_4new

Valtiontalouden

Nortal kehittämässä Suomen verohallinnolle uuden järjestelmän

Suomen verohallinto korvaa laajassa hankkeessa lukuisat vanhat verotukseen liittyvät järjestelmät ottamalla käyttöön amerikkalaisen GenTax-ohjelman, jonka toteuttamisesta Nortal on mukana.

#c_card_blocks_5new

Ratkaisumme

#c_number_columns_6new

6

maata

200

miljoonaa ihmistä

#c_contact_section_7in-progress
#c_cta_8new

Get in touch!

#c_card_section_9new

Lue lisää uutisista ja blogistamme

Read more