#c_header_1in-progress

Helpompaa liiketoimintaa

Nortal haluaa tukea julkista sektoria parantamaan yritysten ja elinkeinonharjoittajien toimintaedellytyksiä tehostamalla yhteiskunnan digitaalisia palveluita ja it-toimintoja. Nortal on kokenut asiantuntija ja julkisen sektorin yhteistyökumppani kustannustehokkaiden järjestelmien kehittämisessä. Olemme esimerkiksi toteuttaneet useissa maissa yritysten perustamista ja hallinnon kanssa asiointia helpottavia digitaalisia ratkaisuja.

#c_text_photo_2new

Sujuvampaa asiakaskokemusta yrittäjille

Yritykset odottavat sujuvaa ja digitaalista asiointimahdollisuutta eri julkishallinnon organisaatioiden kanssa. Hankalat ja monimutkaiset paperilomakkeet ja käyntiasiointi rasittavat kohtuuttomasti monien yritysten arkea. Yritykset haluavat keskittyä ydintoimintaansa ja mitä sujuvammaksi sähköinen asiointi rakennetaan, sen pienemmäksi hallinnollinen taakka muodostuu. Asiakaskokemukseen panostaminen tuo hyötyjä sekä palvelun käyttäjille eli yrityksille että sen tuottajille lisääntyneenä tehokkuutena.

#c_text_photo_3new

Vaurautta tukevia kansainvälisiä innovaatioita

Olemme hyödyntäneet pitkää kansainvälistä kokemustamme strategiaa, teknologiaa ja lainsäädäntöä koskevien muutosten hallinnasta, ja toimitamme kaikkien sidosryhmien kannalta sujuvia ratkaisuja. Ratkaisujemme avulla Oman onnistui tekemään ennennäkemättömän nousun Maailmanpankin vuoden 2017 Ease of Doing Business (suom. liiketoiminnan helppous) raportissa nousemalla listauksen Starting a Business -kategoriassa peräti 127 sijaa ylöspäin.

#c_card_blocks_4new

Yritystoimintaa tukevaa ympäristöä luomassa

EU:n alhaisimmat hallinnointikulut rakennerahastoissa

Nortal on auttanut Viroa saavuttamaan EU:n alhaisimmat hallinnointikulut liittyen EU:n rakennerahastoihin. Nortal on toteuttanut rakennerahastojen operatiivisen järjestelmän, joka auttaa virkamiehiä hallinnoimaan hakemuksia sekä projekteja ja niihin liittyviä maksatuksia. Tuen hakeminen on helppoa yhteisöille ja yrityksille oman käyttöliittymän kautta.

Uniikki palvelu yritykselle verotusäännösten noudattamisen helpottamiseksi

Nortal on toteuttanut yhdessä Viron Vero- ja tullihallinnon kanssa ratkaisun, joka auttaa yrityksiä tarkastelemaan omaa taloudellista toimintaansa verottajan näkökulmasta sekä näin ollen parantamaan yritysten verotussäännösten noudattamista. Digitaalinen palvelu tarjoaa yritykselle myös opastusta, kuinka kehittää toimintatapojaan verotukseen liittyen.

#c_cta_5new

Ota yhteyttä!

#c_card_section_6new

Lue lisää uutisista ja blogistamme

Read more