Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog
#c_header_1in-progress

Digitaalinen yhteiskunta

Kun prosessit on suunniteltu ja mietitty uudelleen, voidaan rakentaa tehokkaat, saumattomasti toimivat ja käyttäjälähtöiset digitaaliset järjestelmät niin kansalaisten kuin julkisen sektorin työntekijöiden käyttöön.

#c_text_photo_2new

Digitaalinen alusta alkaen

Aidosti digitaalisissa yhteiskunnissa tulevaisuus perustuu tehokkaisiin, ennakoiviin palveluihin, jotka helpottavat sekä kansalaisten että hallinnon työntekijöiden arkea. Tähän tavoitteeseen päästäkseen organisaatioiden täytyy suunnitella prosessinsa uudelleen ja hankkia niiden edellyttämät järjestelmät.

Julkishallinnon digitalisointi tarkoittaa yhteiskunnan kehittämistä, kustannusten alentamista ja yhteistyötä kansalaisten kanssa. Toimiakseen sähköinen julkishallinto tarvitsee sähköistä tunnistautumista ja allekirjoittamista, digitaalisia rekistereitä ja tiedonsiirtoa, jotka mahdollistavat automatisoinnin, optimoinnin ja helppokäyttöiset palvelut.

Nortal on toteuttanut 40 prosenttia Viron sähköisestä infrastruktuurista, joten meillä on ainutlaatuista kokemusta selkeitä etuja tuottavien digitaalisten ratkaisujen toteuttamisesta. On laskettu, että Viron X-Road-niminen tiedonsiirtojärjestelmä säästää yli 820 henkilötyövuotta valtion työntekijöiden ja kansalaisten työaikaa vuodessa. Tärkein näiden julkishallinnon kulmakivien mahdollistama asia on kuitenkin lisäinnovaatioiden kehittäminen.

#c_card_blocks_3new

Ratkaisut

01 / 06

Tiedonsiirto

Tiedonsiirtoon liittyy teknologian lisäksi myös lakisääteisiä ja organisatorisia vaatimuksia.

Julkishallinnossa tiedonsiirto mahdollistaa datan keräämisen useista eri lähteistä ja tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Lisäksi valtionhallinto pystyy sen avulla tarjoamaan sähköisiä palveluita saumattomasti vain kerran periaatteella. Nortal uskookin, että tiedonsiirto lepää kolmen pilarin varassa. Ensinnäkin on oltava olemassa yksittäinen luotettavan tiedon lähde. Toiseksi tämän yksittäisen luotettavan tiedon lähteen on jaettava dataa toisten, dataa erikseen pyytävien toimijoiden kanssa. Kolmanneksi tiedonsiirron on oltava turvallista ja läpinäkyvää.

02 / 06

Yksittäinen digitaalinen dataportti

Jotta julkishallinnon palvelut ovat kaikkien niitä tarvitsevien saatavilla, on ensin luotava selkeä yksittäinen yhteyspiste – yhden luukun periaatteella toimiva palvelu.

Yksittäinen digitaalinen dataportti antaa nopean ja keskitetyn pääsyn tietoon, menetelmiin ja palveluihin sekä kansalaisille että yrityksille. Vaikka kaikkien tietojen ja palveluiden keskittäminen samaan paikkaan on monimutkainen prosessi, käytävän on oltava helppokäyttöinen. Nortalin mielestä käyttäjäkokemuksen on oltava keskeinen elementti pyrittäessä tehokkuuteen ja käyttäjien tyytyväisyyteen.

05 / 06

Rekisterit

Rekisterit on modernisoitava, jotta tiedonsiirto toimii moitteettomasti.

Datan todellisen arvon hyödyntäminen edellyttää, että julkishallinnon siilot murretaan ja datalle luodaan uusi rakenne. Julkishallinnon rekisterit ovat lakisääteisen tiedon pääasialliset säilytyspaikat, joissa viranomaisilla on tietoa ihmisistä, maasta ja jopa vaikkapa lemmikeistä. Luotettavien säilytyspaikkojen rakentaminen dataa varten on yksi valtionhallintojen tärkeimmistä tehtävistä matkalla kohti aidosti digitaalista yhteiskuntaa.

06 / 06

Digitaaliset maksut

Digitaaliset maksut ovat digitaalisen yhteiskunnan talouden ytimessä.

Maailmanpankin (Findex 2017) mukaan lähes neljännes aikuisista ihmisistä ympäri maailman saa maksuja valtiolta joko julkisen sektorin palkkojen tai eläkkeiden taikka tulonsiirtojen muodossa. Korkean tulotason kansantalouksissa 43 prosenttia aikuisista saa tällaisia maksuja, ja luku on noin puolet tästä kehittyvissä talouksissa. Digitaaliset maksut mahdollistavat nopeammat, avoimemmat ja edullisemmat tulonsiirrot. Lisäksi ne parantavat taloudellista osallisuutta ja vähentävät talousrikollisuutta.

#c_cta_4new

Ota yhteyttä!

#c_card_section_5new

Lue lisää uutisista ja blogeista