#c_header_1in-progress

Digitaalinen yhteiskunta

Kun prosessit on suunniteltu ja mietitty uudelleen, voidaan rakentaa tehokkaat, saumattomasti toimivat ja käyttäjälähtöiset digitaaliset järjestelmät niin kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sekä julkisen sektorin työntekijöiden käyttöön.

#c_text_photo_2new

Digitaalinen alusta alkaen

Julkishallinnon digitalisointi tarkoittaa yhteiskunnan kehittämistä, kustannusten alentamista ja yhteistyötä julkishallinnon palveluita käyttävien tahojen kanssa. Sähköinen tunnistautuminen ja allekirjoitus, digitaaliset rekisterit ja tiedonsiirron vaivattomuus ovat perusedellytyksiä, jotka mahdollistavat automatisoinnin, optimoinnin ja helppokäyttöiset palvelut.

Aidosti digitaalisissa yhteiskunnissa tulevaisuus perustuu tehokkaisiin, ennakoiviin palveluihin, jotka helpottavat sekä kansalaisten ja yritysten että hallinnon työntekijöiden arkea. Tähän tavoitteeseen päästäkseen organisaatioiden tulisi arvioida ja muotoilla uudelleen nykyiset prosessinsa ja toimintatapansa sekä suunnitella uudenlaiset, olemassa olevaa dataa tehokkaammin hyödyntävät palvelut.

Suomessa verotus on jo uudistunut viime vuosina proaktiiviseen ja ennakoivaan suuntaan. Nortal on ollut mukana toteuttamassa Verohallinnon suurta järjestelmäuudistusta, joka kansalaisille ja yrityksille näkyy laajasti kiiteltynä OmaVero-palveluna. Työskentelemme myös muissa hankkeissa Verohallituksen kanssa.

#c_text_photo_3new

Kokemusta digitaalisen julkisen sektorin rakentamisesta

Nortal on toteuttanut 40 prosenttia Viron digitaalisesta infrastruktuurista, joten meillä on ainutlaatuista kokemusta digitaalisten ratkaisujen toimittamisesta julkiselle sektorille. On laskettu, että Viron X-Road-niminen tiedonsiirtojärjestelmä säästää yli 820 henkilötyövuotta valtion työntekijöiden ja kansalaisten työaikaa vuodessa.

#c_card_blocks_4new

Ratkaisut

01 / 06

Tiedonsiirto

Tiedonsiirtoon liittyy teknologian lisäksi myös lakisääteisiä ja organisatorisia vaatimuksia.

Julkishallinnossa tiedonsiirto mahdollistaa datan keräämisen useista eri lähteistä ja tuottaa arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Lisäksi valtionhallinto pystyy sen avulla tarjoamaan sähköisiä palveluita saumattomasti vain kerran -periaatteella. Nortalilla uskomme, että tiedonsiirtoon liittyy kolme perusedellytystä. Ensinnäkin on oltava olemassa yksittäinen luotettavan tiedon lähde. Toiseksi tämän yksittäisen luotettavan tiedon lähteen on jaettava dataa toisten, dataa erikseen pyytävien toimijoiden kanssa. Kolmanneksi tiedonsiirron on oltava turvallista ja läpinäkyvää.

02 / 06

Verotusjärjestelmän uudistaminen

Jotta kansalaisilla ja yrityksillä olisi mahdollisuus hoitaa ja hallinnoida veroasiat digitaalisesti ja sujuvasti yhdellä kirjautumisella.

Nortal toteutti yhdessä yhdysvaltaisen ohjelmistotuoteyhtiö FAST Enterprisen kanssa Verohallinnon verotusjärjestelmäuudistuksen, jossa noin 70 elinkaarensa päässä ollutta verotusjärjestelmää korvattiin yhdellä valmisohjelmistolla. Asiakkaille muutoksen yhteydessä lanseerattiin OmaVero-verkkopalvelu, jossa voi jo hoitaa lähes kaikki veroasiat.

05 / 06

Rekisterit

Rekisterit on modernisoitava, jotta tiedonsiirto toimii moitteettomasti.

Datan todellisen arvon hyödyntäminen edellyttää, että julkishallinnon siilot murretaan ja datalle luodaan uusi rakenne. Julkishallinnon rekisterit ovat lakisääteisen tiedon pääasialliset säilytyspaikat, joissa viranomaisilla on tietoa ihmisistä, maasta ja jopa vaikkapa lemmikeistä. Luotettavien säilytyspaikkojen rakentaminen dataa varten on yksi valtionhallintojen tärkeimmistä tehtävistä matkalla kohti aidosti digitaalista yhteiskuntaa.

06 / 06

Digitaaliset maksut

Digitaaliset maksut ovat digitaalisen yhteiskunnan talouden ytimessä.

Maailmanpankin (Findex 2017) mukaan lähes neljännes aikuisista ihmisistä ympäri maailman saa maksuja valtiolta joko julkisen sektorin palkkojen tai eläkkeiden taikka tulonsiirtojen muodossa. Korkean tulotason kansantalouksissa 43 prosenttia aikuisista saa tällaisia maksuja, ja luku on noin puolet tästä kehittyvissä talouksissa. Digitaaliset maksut mahdollistavat nopeammat, avoimemmat ja edullisemmat tulonsiirrot. Lisäksi ne parantavat taloudellista osallisuutta ja vähentävät talousrikollisuutta.

#c_cta_5new

Ota yhteyttä!

#c_card_section_6new

Lue lisää uutisista ja blogeista

Read more