Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog
#c_header_1in-progress

Liiketoiminta-alueemme

Julkinen sektori

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa moni asia on vain napin painalluksen päässä, ja tätä helppoutta odotetaan enenevissä määrin myös julkisilta palveluilta. Nortal pystyy vielä parempaan. Me tiedämme, miten luoda turvallisia sekä asiakaslähtöisiä ratkaisuja.

Tutustu ratkaisuihin
#c_text_photo_2new

Julkisen sektorin palvelut

Ihmiset ovat yhä tottuneempia tekemään ostoksia helposti verkossa, tilaamaan taksin kännykkäsovellusta käyttäen ja maksamaan laskuja ajasta ja paikasta riippumatta. Samaa helppoutta odotetaan enenevissä määrin myös julkisilta palveluilta.

Nortalilla on ainutlaatuista kokemusta saumattomien digitaalisen palveluiden tuomisesta suomalaisten käyttöön. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet myös yli 40 prosenttia Viron digitaalisesta vallankumouksesta sekä vieneet menestyksekkäästi osaamista moniin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan maihin. Tiedämme, millaista arvoa digitaalinen muutos parhaimmillaan tuo.

#c_text_photo_3new

Julkishallinnon edellytykset

Uraauurtavien hallinnollisten palveluiden tuottaminen ja yhteiskunnan toimintaan vaikuttaminen edellyttää, että julkishallinnon peruspilarit ovat kunnossa. Nortalilla on vankka kokemus kaikista näistä aiheista, jotka auttavat raivaamaan tietä kohti digitaalista tulevaisuutta.

#c_text_in_column_4new
#c_highlight_block_5new
#c_card_blocks_6new

Digitaalisen yhteiskunnan mahdollistajat

Julkisen sektorin tarjoamat palvelut voivat olla saatavilla ilman lomakkeiden täyttötarvetta pikemmin kuin uskotkaan.

Aidosti digitaalisissa yhteiskunnissa tulevaisuus perustuu tehokkaisiin, ennakoiviin palveluihin, jotka vähentävät sekä kansalaisten että hallinnon työntekijöiden kuormitusta. Tähän tavoitteeseen päästäkseen hallitukset joutuvat suunnittelemaan prosessinsa uudelleen ja hankkimaan niiden edellyttämät elementit. Toimiakseen sähköinen julkishallinto tarvitsee sähköistä tunnistautumista ja allekirjoittamista, digitaalisia rekistereitä ja tiedonsiirtoa. Nortalilla on kattava kokemus julkishallinnon digitalisoinnissa tarvittavista perusratkaisuista, joten osaamme auttaa aidosti digitaalisen yhteiskunnan luomisessa.

Valtiontalous

Jotta talous ja yhteiskunta voivat kukoistaa, sekä teollisuuden että valtion on pyrittävä kestävään kasvuun ja investointeihin.

Julkisen talouden hallinnassa haasteena on lyhyen aikavälin tarpeiden ja pitkän aikavälin tavoitteiden tasapainottaminen. Nortalin valtiontalouden konsultointipalvelut ja ratkaisut keskittyvät liiketoimintaympäristön piristämiseen sekä tehokkaaseen valtion tulojen keräämiseen. Niiden avulla valtionhallinto saa selkeän strategisen kuvan taloudesta ja pystyy hallinnoimaan sen syklejä entistä paremmin.

Helppoa liiketoimintaa

Kun yrityksen perustaminen on helppoa ja nopeaa, taloudellinen toiminta vilkastuu ja investoinnit virtaavat vapaammin.

Talous kasvaa parhaiten markkinoilla, joilla tietoa on helppo saada ja sääntely on selkeää. Nortal haluaa yhteityössä julkisen sektorin kanssa pyrkiä parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä yhteiskunnan toimintoja tehostamalla. Kustannustehokkaat julkishallinnon järjestelmämme luovat yritystoiminnalle hedelmällistä maaperää.

Sosiaalitoimi ja työllisyyspalvelut

Valtioilta edellytetään jo huippuluokan digitaalisia palveluita.

Nortal auttaa hallituksia tarjoamaan saumattomia palveluita kansalaisilleen, mikä parantaa yhteiskunnallista osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta vähentämällä paperisotaa ja tuomalla palvelut lähelle niiden käyttäjiä. Järjestelmämme tukevat myös hallintoa tehostamalla taustajärjestelmiä ja vähentämällä virheitä automaation ja koneavusteisen päätöksenteon avulla.

Innovaatiot valtionhallinnon organisaatioissa

IT-ratkaisut eivät kuulu ainoastaan yrityksille, vaan ne ovat toivottavia myös julkisten toimijoiden arjessa.

Hallintoprosessien digitalisointi tuottaa paljon hyödynnettävää dataa. Sen avulla voidaan laatia toimintatapoja ja ohjata reaaliaikaista taloutta oikean tiedon perusteella. Tiedonsiirto eri toimijoiden välillä mahdollistaa aidosti innovatiiviset sähköiset palvelut. Nortalilla on kokemusta sekä datan hallinnoinnista että johtavien sähköisten palveluiden rakentamisesta.

#c_card_section_7new

Tutustu uutisiin ja blogeihin