#c_header_1in-progress

Liiketoiminta-alueemme

Julkisen sektorin palvelut

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa moni asia on vain napin painalluksen päässä, ja tätä helppoutta odotetaan enenevissä määrin myös julkisilta palveluilta. Nortal pystyy vielä parempaan. Me tiedämme, miten luoda turvallisia sekä asiakaslähtöisiä ratkaisuja.

Tutustu ratkaisuihin
#c_text_photo_2new

Digitaalinen julkinen sektori

Nortalilla on ainutlaatuista kokemusta saumattomien digitaalisen palveluiden tuomisesta suomalaisten käyttöön. Olemme pitkäaikainen kumppani mm. Verohallinon järjestelmien uudistamisessa ja toimimme usealla hallinnon alalla viranomaistoiminnan tukena, toteuttaen laadukkaita digitaalisia palveluita kansalaisille, yrityksille, yhteisöille ja viranomaiskäyttäjille. Tuotamme palveluja myös turvakriittisillä alueilla.

Nortalin suomalaiset asiantuntijat ovat olleet jo vuosien ajan rakentamassa julkishallinnon digitalisaatiota. Olemme suunnitelleet ja toteuttaneet myös yli 40 prosenttia Viron digitaalisesta vallankumouksesta ja lisäksi vieneet menestyksekkäästi osaamista moniin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan maihin. Tiedämme, millaista arvoa digitaalinen muutos parhaimmillaan tuo.

#c_text_photo_3new

Kohti julkishallinnon pilvipohjaisia järjestelmiä

Kustannustehokkaiden saumattomien ja asiakaslähtöisten palveluiden sekä datalähtöinen toiminnan johtamisen mahdollistajana on pilviteknologioiden hyödyntäminen. Rakennamme skaalautuvia, turvallisia ja tulevaisuutta kestäviä ratkaisuja minkä tahansa pilvialustan päälle. Julkishallinnossa pilvisiirtymä on käynnissä, mutta osa palveluista tulee säilymään paikallisissa konesaleissa, jonka takia hybridipilviratkaisut ovat merkittävässä roolissa. Nortalin kokenut asiantuntijatiimi tukee ja opastaa julkishallinnon organisaatioita matkalla kohti pilvipohjaisia järjestelmiä strategiasta toteutukseen.

#c_text_in_column_4new
#c_highlight_block_5new
#c_card_blocks_6new

Digitaalisen yhteiskunnan mahdollistajat

Julkisen sektorin tarjoamat palvelut voivat olla saatavilla ilman lomakkeiden täyttötarvetta.

Aidosti digitaalisissa yhteiskunnissa tulevaisuus perustuu tehokkaisiin, ennakoiviin palveluihin, jotka vähentävät sekä kansalaisten että hallinnon työntekijöiden kuormitusta. Tähän tavoitteeseen päästäkseen julkisen sektorin organisaatioiden tulisi arvioida ja muotoilla uudelleen nykyiset prosessinsa ja toimintatapansa sekä suunnitella uudenlaiset, olemassa olevaa dataa tehokkaammin hyödyntäviä palveluita.
Nortal on ollut suunnannäyttäjänä Virossa, jossa ennakoivien palveluiden kehittäminen on valtionhallinnon digitalisaation pääpainopisteenä. Toimiakseen sähköinen julkishallinto tarvitsee sähköistä tunnistautumista ja allekirjoittamista, digitaalisia rekistereitä ja tiedonsiirtoa. Nortalilla on kattava kokemus myös julkishallinnon digitalisoinnissa tarvittavista perusratkaisuista, joten osaamme auttaa aidosti digitaalisen yhteiskunnan luomisessa.

Helppoa liiketoimintaa

Kun yrityksen perustaminen on helppoa ja nopeaa, taloudellinen toiminta vilkastuu ja investoinnit virtaavat vapaammin.

Nortal haluaa tukea julkista sektoria parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä yhteiskunnan digitaalisia palveluita ja it-toimintoja tehostamalla. Kustannustehokkaat julkishallinnon ratkaisumme helpottavat yritysten arkea ja luovat lisää mahdollisuuksia elinkeinotoiminnan kasvattamiseen

Sosiaalitoimi ja työllisyyspalvelut

Valtioilta edellytetään jo huippuluokan digitaalisia palveluita.

Nortal auttaa valtionhallintoa tuottamaan saumattomia palveluita kansalaisilleen, mikä parantaa yhteiskunnallista osallisuutta ja oikeudenmukaisuutta vähentämällä paperisotaa ja tuomalla palvelut lähelle niiden käyttäjiä. Järjestelmämme tukevat myös hallintoa tehostamalla taustajärjestelmiä ja vähentämällä virheitä automaation ja koneavusteisen päätöksenteon avulla

Innovaatiot valtionhallinnon organisaatioissa

Hallintoprosessien digitalisointi tuottaa eri järjestelmiin ja rekistereihin paljon dataa, jota voidaan hyödyntää tehostaen palveluprosesseja ja tiedolla johtamista.

Tiedonsiirto eri toimijoiden välillä mahdollistaa aidosti innovatiiviset digitaaliset palvelut, jotka vastaavat käyttäjien elämäntilanteeseen ja tarpeeseen. Nortalilla on kokemusta julkishallinnon palveluiden viemisestä seuraavalle tasolle, jossa palvelut eivät perustu taannehtiviin prosesseihin ja asiakkaan omaan aktiivisuuteen vaan ennakoiviin prosesseihin ja laajaan asiakasymmärrykseen.

#c_card_section_7new

Tutustu uutisiin ja blogeihin

Read more