Miksi valita Microsoftin uusi työkalu markkinoinnin automaatioon?

by Nortal HQ, October 12, 2018

Uusi markkinoinnin työkalu Microsoft Marketing julkaistaan Suomessa lokakuussa 2018. Microsoft Marketing on osa Dynamics 365 -tuoteperhettä ja se on hyvä valinta kenelle tahansa, joka jo käyttää saman tuoteperheen CRM-järjestelmää tai suunnittelee sen ottamista käyttöön.

Marketing-työkalu tarjoaa kaikki käytetyimmät markkinointiautomaation toiminnot sekä hyödyntää saumattomasti saman perheen CRM:n kontaktitiedot. Marketing mahdollistaa markkinointiautomaation hyödyntämisen osana myyntiä. Käyttökohteita ovat mm. prospektien jalostaminen kaupoiksi (lead nurturing), laskeutumissivujen (landing page) rakentaminen, tapahtumahallinta ja sähköisten kampanjoiden raportointi.

Microsoft Dynamics 365 Marketing pitää sisällään kattavan valikoiman markkinointiautomaation yleisimpiä toiminnallisuuksia B2B-markkinointiin, mukaan lukien liidien nurturoinnin, sähköisten kampanjoiden hallinnan ja toteutuksen, tapahtumat ja raportoinnin. Microsoft Marketing on osa Dynamics-tuoteperhettä ja toimii parhaiten yhdessä Microsoftin CRM:n kanssa.

Hyödyntämällä Dynamics 365 Sales (CRM) ja Marketing (markkinointiautomaatio) -työkaluja saavutat seuraavia hyötyjä:

  • Samankaltainen käyttöliittymä tehostaa työskentelyä ja edesauttaa monipuolisempaa käyttöä.
  • Yhteinen datamalli tekee mahdolliseksi tarjota kaikki markkinoinnin ja myynnin tiedot kontaktista yhdellä kertaa.
  • Markkinoinnin ja myynnin yhteistyö ja kommunikointi parantuu yhteisellä työkalulla.
  • Samat tiedot välittömästi markkinoinnin ja myynnin käytössä, jolloin kattava ymmärrys asiakkaastasi parantaa asiakasviestintää ja siten asiakaskokemusta.

Vaikka kyseessä on uusi työkalu, löytyy siitä jo kaikki perustoiminnallisuudet, kuten:

  • Sähköpostimarkkinointi
  • Kampanjasivut (Landing pages) ja lomakkeet (forms)
  • Kohderyhmähallinta
  • Hoitomallit eli asiakaspolut
  • Liidien pisteytys
  • Tapahtumat

Sähköpostityökalu

Järjestelmässä on valmiita sähköpostimalleja ja helppokäyttöinen valitse ja siirrä -toiminnallisuus sisällön muokkaukseen. Useita erilaisia valmiita teksti-, kuva-, painike-, tapahtuma-, ja muita moduuleja, joita voi kloonata, mukauttaa ja kohdentaa tarpeiden mukaisesti. Ratkaisu mahdollistaa tarvittaessa myös täysin räätälöityjen sähköpostipohjien luomisen.

Kampanjasivut ja lomakkeet (Landing pages and forms)

Hyödynnä kampanjasivuillasi erilaisia valmiita sivupohjia, joita voit muokata valitse ja siirrä -toiminnallisuudella. Lomakkeet ovat yksi kampanjasivuilla hyödynnettävä osa-alue kuvien, tekstien, linkkien ja muiden vastaavien lisäksi.

Paranna maksullisia mainoskampanjoita ja liidinhankintaa luomalla räätälöityjä kampanjasivuja. Ohjaa kävijät mainoksista kampanjasivulle, joka herättää kiinnostuksen. Kampanjasivuja eli laskeutumissivuja voidaan käyttää myös niin sanottujen portitettujen sisältöjen tarjoamiseen. Portitetuissa sisällöissä kävijän pitää täyttää lomakkeelle vaaditut lisätiedot ennen kuin hän saa sivulla luvatun tiedon käyttöönsä.

Kohderyhmähallinta

Voit hakea kontakteistasi erilaisia kohderyhmiä eli segmenttejä käyttämällä määritteitä kuten ”myynnin kontaktit”, ”teollisuuden kontaktit”” tai ”tapahtumaan rekisteröityneet”. Microsoft Marketing -työkalulla on mahdollista luoda kohderyhmä dynaamisen haun avulla.

Dynaaminen hakuominaisuus päivittää kohderyhmän automaattisesti kontaktien kriteerien mukaan. Kun kriteerit liittyvät esimerkiksi ladattuihin verkkosisältöihin, kohderyhmään tulee uusia kontakteja verkkokäyttäytymisen perusteella. Haku käyttää sekä markkinoinnin että myynnin kontakteja kohderyhmän luontiin.

Hoitomallit

Kaikki sähköpostit lähtevät ns. hoitomallin tai asiakaspolun (Journey) kautta. Kuukausittainen uutiskirje on siis myös asiakaspolku tai hoitomalli, vaikkakin lyhyt sellainen. Liidin hoitomalli voi olla monitahoinen ja pitkäkin, silloin kun polku toteutuu sen mukaan, mitä kontakti on tehnyt ja mitä kriteereitä ja tapahtumia polkuun on ennalta määritelty.

Asiakaspolku rakennetaan visuaalisesti hyödyntämällä valmiita elementtejä. Esimerkiksi: aloitetaan asiakaspolku valitsemalla kohderyhmä eli segmentti, seuraavaksi lähetetään linkin kampanjasivulle sisältävä sähköposti, minkä jälkeen sivun lomakkeen täyttänyt asiakas voi saada automatisoidun tarjouksen.

Asiakaspolun säännöstöllä, triggereillä, voidaan määrittää miten asiakaspolku etenee kontaktin toimenpiteiden perusteella. Esimerkiksi kampanjasivun lomakkeen täyttäneelle kontaktille lähtee yksilöity sisältö, kun taas kuukausikirjeen tilaajalle tulee erilainen sisältö.

Markkinointikampanjat ja erilaiset hoitomallit auttavat sinua ja myyntiä jalostamaan liidit myyntimahdollisuuksiksi.

Liidien pisteytys (Lead Scoring)

Dynamics 365 Marketing tukee liidien laadullistamista ja pisteyttämistä. Pisteytys on mahdollista toteuttaa esimerkiksi demograafisten tietojen perusteella tai kontaktin verkkokäyttäytymiseen liittyvien tietojen pohjalta. Kontakti saa pisteitä jokaisen kriteerin perusteella ja, kun tietty pistemäärä täyttyy, siirtyy liidi markkinoinnin hyväksymänä myynnille käsittelyyn.

Tapahtumat

Työkalu tukee tapahtumien hallintaa ja rekisteröimisprosessia, mutta tämä vaatii markkinointiautomaation lisäksi portaalin käyttöönoton. Tapahtumat julkaistaan käyttämällä Dynamics 365 -portaalia, missä on käytettävissä valmiiksi suunniteltuja tapahtumapohjia. Tapahtumasivun kautta kerätään ilmoittautumiset ja jaetaan esimerkiksi tapahtuman agenda ja taustatiedot puhujista.

Kyseessä voi olla webinaari, koulutus, seminaari tai mikä tahansa muu tapahtuma, mistä halutaan tehdä viestintää ja kerätä ilmoittautumisia. Työkalu tarjoaa tukea yli koko tapahtuman elinkaaren, hoitaen tapahtumien hallinnan, ilmoittautumiset ja tapahtuman jälkeisen viestinnän paikalla olijoille sekä agendan, puhujien, paikkojen ja kustannusten hallinnan.

LinkedIn-koplaus

Lisämaksua vastaan voit yhdistää Dynamics 365:n LinkedIn:n kanssa, jolloin saat LinkedIn-kampanjoiden liidit helposti markkinoinnin ja myynnin käytettäväksi.

Yhdistä markkinointi ja myynti, hyödynnä dataa ja toimi tehokkaammin

Luo yksi näkymä asiakkaaseesi

Yksi yhteinen tietolähde kontakteista, liideistä ja asiakkaista tukee markkinoinnin ja myynnin yhteistä tekemistä ja parantaa asiakaskokemusta läpi asiakaspolun. Seuraa toimenpiteiden tehokkuutta valmiilla raporteilla tai laajemmin hyödyntäen mm. PowerBI-raportointijärjestelmää.

Seuraa myyntihankkeita koko elinkaaren ajan

Yhteinen työympäristö ja saman tiedon hyödyntäminen tukee markkinoinnin ja myynnin parempaa yhteistyötä. Yhteisen datan avulla ymmärretään asiakasta paremmin ja voidaan tarjota merkityksellisempää ja henkilökohtaisempaa viestintää kontakteille. Saumaton yhteistyö niin prosessien kuin tiedon osalta mahdollistaa markkinoinnin ja myynnin yhteisen reagoimisen markkinamuutoksiin. MS Marketing tukee tätä tarjoamalla kokonaisvaltaisen näkyvyyden asiakkuuteen ja yhteisen työympäristön markkinoinnille ja myynnille.

Lisää tuottavuutta

Yhtenäinen käyttökokemus ja jaettu tietomalli tukevat tehokasta työntekoa. Myynti voi käyttää saman käyttöliittymän kautta markkinoinnin tietoja, ja markkinointi voi seurata myynnin edistymistä vastaavan liittymän avulla. Jaettu tietomalli parantaa tiedon laatua ja laajentaa myyntihankkeiden näkyvyyttä sekä myyntiin että markkinointiin. Hyödynnä järjestelmän toiminnallisuuksia ja älykkyyttä, kuten dynaamista segmentointia kohderyhmän määrittelyssä tai liidien pisteytysmalleja ja viestien personointia.

Mathias Jonsson

Mathias Jonsson

Head of Marketing Automation under the Concept Revenue Science at Nortal

Aiheseen liittyvää sisältöä