Turvaa häiriötön tuotanto rohkealla otteella ja tehokkailla ratkaisuilla

Nortal Suomi, July 1, 2020

IT-järjestelmät eivät ruostu eivätkä kulu, kun ne koodataan hyvin ja suunnitellaan ja rakennetaan asiakastarpeet edellä. Järjestelmät pysyvät ajantasaisina oman rupeamansa, ja hyvin suunnitellun ja toteutetun teollisuussoftan elinkaari onkin tyypillisesti noin 10–15-vuotta. Ohjelmistoja pitää kuitenkin muistaa päivittää ja kehittää jatkuvasti, jotta ne tukevat liiketoiminnan tavoitteita. Siksi myös ongelmatilanteet tulee osata tunnistaa ja ennakoida.

Teollisuuden tuotantoprosesseista halutaan jatkuvasti lisää tehokkuutta, saantia tai käyttöastetta. Tämän vuoksi laitekantaa joudutaan yleensä päivittämään tai laajentamaan säännöllisesti. Laiteinvestointien seurauksena tarvitaan puolestaan uusia ohjausjärjestelmiä ja integraatioita.

Jo pelkästään yhden uuden paikallisohjausyksikön (PLC) integrointi olemassa olevaan Manufacturing Execution Systemiin (MES) vaatii vähintään ohjelmistopäivityksen puhumattakaan moderneista digitalisaatio-ohjelmista, joissa dataa kerätään ja tekoälyappeja asennetaan pitkin ja poikin prosessia. Näissä mittavissa digitalisaatiohankkeissa erityisesti ohjelmistojen integroinnit ja dataputkien rakentaminen vaativat merkittäviä IT-panostuksia.

Hukkaan heitettyjä investointeja ja tyhjäkäyntiä

Vaarana on, että vanhentuneiden IT-järjestelmien ylläpito johtaa vuosien saatossa reikäiseen isoäidin tilkkutäkkiin, jos sovelluksia ei huomata hallinnoida niiden elinkaaren kannalta järkevästi.

”Odottamattoman seisokin aiheuttama tuotannon menetys mitataan usein mittakaavassa, joka on noin 100 000 €/h tai 1 000 000 €/pv. Vastaavasti asiantuntevan ylläpito- ja kehitystiimin kulut ovat 1 000 – 50 000 euroa kuukaudessa.”

Tosielämän esimerkissä erään työntekijän tuli kerran kuussa raportoida teollisuuslaitoksen tuotantodata varsinaisen työnsä ohella. Toisessa esimerkissä MES-järjestelmän ylläpito oli vain yhden eläkeikää lähestyvän ulkopuolisen työntekijän varassa. Kolmannessa tapauksessa samoja toistuvia virheilmoituksia korjattiin koskematta juurisyyhyn, jolloin sama virhe toistui kuukausi toisensa jälkeen. Tällaiset toimintamallit johtavat tärkeiden resurssien hukkaamiseen sekä investointien tehottomaan kohdentamiseen – ja rahat hukkuvat sinne kuuluisaan Kankkulan kaivoon.

Tuotannon menetys on kallis riski otettavaksi

Vanhojen teollisuussoftien ylläpitäminen riskeistä huolimatta johtuu usein siitä, että ohjelmistot ovat aikanaan palvelleet senaikaista liiketoimintatarvetta ja täyttäneet tehtävänsä tuolloin hyvin. Vaikka ohjelmistot ovat ajan myötä rapautuneet, on niiden kanssa opittu tulemaan toimeen. Vaikka MES ei enää soveltuisikaan täysin tämän päivän toimintaympäristöön, on sen rinnalle voitu tehdä omia Excel-virityksiä ja rakennettu integraatioita ristiin rastiin. On opittu korjaamaan samat toistuvat puutteet ”makropurkkavirityksillä”. Mutta mitä jos MES yhtäkkiä kyykkää ja tuotanto sen vuoksi keskeytyy? Sitten vasta kaivetaankin rahaa syvältä taskun pohjalta.

Odottamattoman seisokin aiheuttama tuotannon menetys mitataan usein mittakaavassa, joka on noin 100 000 €/h tai 1 000 000 €/pv. Vastaavasti asiantuntevan ylläpito- ja kehitystiimin kulut ovat 1 000 – 50 000 euroa kuukaudessa. On ilmeistä, että investointi asiantuntijoihin kannattaa ja kriittisten tuotantojärjestelmien merkittävien häiriötilanteiden vähetessä myös riskienhallinta mahdollistuu.

Ennakointi ja ongelmien tunnistaminen parantavat kilpailukykyä

Järjestelmien toimivuuden varmistamisessa pelkkä ylläpito ei tänä päivänä enää riitä – eikä varsinkaan yhden henkilön varassa oleva järjestelmän ylläpito. Tarvitaan rohkeutta päästää irti totutusta ja tehdä toisin.

Yrityksen on mahdollista pysyä kilpailukykyisenä varmistamalla, että ohjelmistoja sekä ylläpidetään että kehitetään proaktiivisesti tulevia liiketoiminnan tarpeita ajatellen. Ylläpidon ja kehityksen ei myöskään tarvitse maksaa paljon, kun asioita tehdään järkevästi. Rahan haaskaukselta vältytään, kun virhetilanteita ennakoidaan ja niiden juurisyihin pureudutaan välittömästi.

Nortalin ohjelmistopalveluissa keskeistä on datan hyödyntäminen ja analysointi kaikissa IT-järjestelmän elinkaaren vaiheissa. Siksi Nortalin Jatkuvat palvelut -kokonaisuuden ideologinen ydin on proaktiivisuus reaktiivisuuden sijaan. Huolehdimme asiakkaidemme järjestelmien ylläpidosta ja tuesta sekä ennakoivasta pienkehityksestä. Me emme tyydy pelkästään havaittujen virheiden korjaamiseen, vaan me korjaamme ennalta myös ne virheet, jotka eivät ole vielä edes syntyneet. Tämän ansiosta asiakkaamme säästyvät turhilta ylläpitokustannuksilta. Lisäksi meiltä saa ylläpitotiimin tarvittaessa aina 24/7-palvelutasoon asti, jolloin voit olla varma, että teillä tuotantolaitos käy ja kukkuu silloinkin kun väki nukkuu.