Matkustussovellus SimplyGo testattiin onnistuneesti

by Nortal HQ, February 3, 2021

Nortal on yhteistyössä oheisyrityksensä ION:n ja kansainvälisen ilmailualan teknologiatoimittajan SITA:n kanssa kehittänyt SimplyGo-matkustussovelluksen, jolle toteutettiin onnistunut testaus mannertenvälisessä lentoliikenteessä. Sovellusta testattiin osoittamaan lentomatkustajilta vaadittavan COVID-19-tuloksen ja muiden tarvittavien maahantulovaatimusten täyttyminen.

Saksasta ja Virosta Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin lentänyt matkustajajoukko testasi mobiilia terveystietoalustaa hyödyntävää SimplyGo-matkustussovellusta ensimmäistä kertaa aidossa ympäristössä. Testi toteutettiin yhteistyössä lentoyhtiöiden ja -asemien teknologiatoimittajan SITAn kanssa. SITAn logistiikkaan ja matkustukseen erikoistuneet teknologia-alustat ja kokemus rajavalvonnasta, lentoasemaympäristöistä ja lentoyhtiöiden toiminnasta olivat ratkaisevassa asemassa, kun SimplyGo-applikaation alustoja asennettiin testiä varten eri mantereilla sijaitseville rajaviranomaisille ja lentoyhtiöille.

Kokeilussa osa matkustajista hankki SimplyGo-sovellukseensa negatiivisen COVID-19-testituloksen lähtömaansa terveyspalvelutarjoajalta ennen matkaa. Ne matkustajat, joilla ei ollut sovelluksessaan voimassa olevaa negatiivista testitulosta, eivät päässeet testissä tunnistautumisjärjestelmien läpi lähtöselvitykseen eivätkä siten myöskään nousseet koneeseen. SimplyGo-alustalle tallennettuja matkustajien terveydentilatietoja saivat käyttää lentoyhtiöt ja rajaviranomaiset, jotka myönsivät luvan päästä lentokentälle, nousta koneeseen ja tulla sisään kohdemaahan eli Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Integrointi Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien viranomaisjärjestelmiin toteutettiin SITAn toimittaman Advance Passenger Processing (APP) -alustan kautta. SimplyGon ja APP-alustan integraatio on osa SITAn Health Protect -ekosysteemiä, joka yksinkertaistaa ja automatisoi matkustajien terveystietojen käyttöä lentoyhtiöiden ja viranomaisten nykyisissä prosesseissa.

Suojattu datainfrastruktuuri tekee matkustamisesta taas mahdollista

Kokeilu onnistui sekä suorilla yhteyksillä että jatkolennoilla. Kokeilussa oli mukana meno-paluuyhteys Münchenistä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin sekä Tallinnan ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien välinen yhteys Frankfurtin kautta. Kummassakin tapauksessa matkustajien hyväksytyt COVID-19-tulokset tallennettiin SimplyGo-alustalle, ja lähtöselvityksen yhteydessä rajaviranomaiset antoivat kullekin matkustajalle hyväksytyn tai hylätyn matkustuspäätöksen SITAn APP-alustan kautta.

”Kokeilu osoitti, että SimplyGo:lle luotu teknologia toimii ja helpottaa matkustajia ja lentoyhtiöitä noudattamaan vallitsevia terveys-, matkustus- ja turvallisuusmääräyksiä. Matkustajien on todella helppo käyttää sovellusta. Käyttäjä voi tallentaa terveysasemalta saadun COVID-19-testituloksensa tai rokotustietonsa muutamalla napsautuksella niin, että ne ovat turvallisesti lentoyhtiöiden ja rajaviranomaisten käytettävissä. Lähtöselvityksen aikana ei tarvita paperitöitä tai eri todistusten viivakoodien lukemista, sillä dataa hallitaan tietoturvallisesti ja väärinkäytöksiltä suojattuna. Tämä kokeilu on ensimmäinen askel SimplyGon käyttöönotossa. Tarkoituksemme on palauttaa ihmisten luottamus lento- ja laivamatkailuun sekä tehdä matkustamisesta kaikille turvallisempaa ja tehokkaampaa”, kertoo SimplyGon kehittäjiin kuuluvan Nortalin osakas Taavi Einaste.

”Ilmailualan teknologiatoimittajana teemme eri maiden viranomaisten, toimialajärjestöjen ja rajaorganisaatioiden kanssa tiivistä yhteistyötä, jonka tarkoituksena on lieventää matkustamisesta aiheutuvia terveysriskejä pandemian aikana”, kerto Jeremy Springall, Vice-President, SITA AT BORDERS ja jatkaa: ”SITAn Health Protect -ekosysteemi mahdollistaa yhteentoimivuuden ja toimii siltana terveyspassijärjestelyjen, lentoyhtiöiden, lentoasemien ja eri maiden hallitusten välillä. Siihen kuuluu useita erilaisia ratkaisuja, kuten SITA Health ETA (Electronic Travel Authorization, sähköinen matkustuslupa), SITA APP sekä SITA Flex, joka mahdollistaa lentoasemien matkustajavirtojen valvonnan. Valitsemalla sopivat tuotteet ja toteuttamalla integroinnin SimplyGo-alustaan tai muuhun terveyspassijärjestelmään viranomaiset saavat tiedon yksityishenkilöiden matkustusaikeista ja vallitsevasta terveydentilasta. Näin he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, kenelle matkustuslupa myönnetään. Olemme innoissamme siitä, miten SITAn Health Protect -ekosysteemi voi tukea toimialan elpymistä vuonna 2021 ja tehdä matkustamisesta turvallisempaa ja yksinkertaisempaa.”

SimplyGon ja globaalien alustojen integrointi

Nortal, yksi SimplyGon kehittäjistä, kuuluu virolaiseen IT-alan yrityskonsortioon ja on mukana Viron hallituksen ja WHO:n yhteishankkeessa, jonka tarkoituksena on luoda rokotetiedoille globaali luotettavuuden puitejärjestelmä (Trust Framework). SimplyGo ja konsortio työstävät globaaleja yhteentoimivuusstandardeja, jotta matkustajat voisivat turvallisesti hallita ja jakaa COVID-19-tietojaan sekä muita matkustamista varten tarvittavia terveystietojaan.

Kokeilun jälkeen SimplyGO:n käyttöönottoa optimoidaan entisestään ja sen saatavuutta asiakkaille laajennetaan.

Luomassa matkustamisen uutta normaalia

SimplyGo hyödyttää sekä matkailijoita että kuljetusalaa tarjoamalla turvallisen ja GDPR-yhteensopivan data-alustan, joka hyödyntää standardoituja yhdyskäytäviä ja kehittynyttä teknologiaa. Vain virallisesti hyväksytyt terveyspalveluiden tarjoajat voivat siirtää palveluun terveydentila- ja henkilötietoja. Tämä minimoi väärinkäytösten mahdollisuuden. Tiedot ovat täysin käyttäjän hallinnassa, ja niitä voidaan isännöidä hänen asuinmaassaan sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Käyttäjän on itse annettava omien tietojensa käyttöoikeus kolmansille osapuolille, kuten lento- tai laivayhtiöille ja rajaviranomaisille, ja hän voi peruuttaa tiedon jakamisen koska tahansa.

Taavi Einaste

Taavi Einaste

CEO, Middle East and Africa

An expert in exporting world’s leading digitalization expertise across borders, Einaste established Nortal in Abu Dhabi in 2017 and Germany in 2018. He has led Nortal’s digital healthcare practice and worked on large-scale projects and reforms in healthcare as well as public and private sectors.

Aiheseen liittyvää sisältöä