Tilojen hallinnasta apua terveydenhoidon kustannuksiin

Nortal Oy, September 22, 2021

Informaatioteknologiayritys Nortal on sopinut suomalaisen julkisomisteisen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-yhtiön 2M-IT:n kanssa hankkeesta, jolla tuotetaan sairaanhoitopiirien tilaresurssien hallintajärjestelmä. Asiakas- ja potilastietojärjestelmistä riippumattomaksi tuotannonohjausjärjestelmäksi rakennettava ratkaisu tulee aluksi tukemaan Satakunnan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien toimintaa ja asiakaspalvelua. Tilojen hallinnan tarkoitus on optimoida sairaaloiden ja terveyskeskusten olemassa olevat tilat ja resurssit siten, että terveydenhoidon asiakkaat saisivat kaikki tarvitsemansa hoidot ja palvelut mahdollisimman sujuvasti ja tilojen käyttöastetta saataisiin nostettua.

Nortalin suunnittelema sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen hallintaratkaisu löytää asiakkaan tarvetta vastaavan vapaana olevan tilan hoitolaitteineen. Näin terveydenhuollon palvelut voidaan tuottaa sujuvammin ja samalla vähentää mm. hoitohuoneista toiseen siirtymisen tarvetta. Tilaresurssien hallintajärjestelmällä säästetään niin potilaiden, lääkäreiden, hoitajien kuin muiden asiantuntijoiden aikaa, vaivaa ja resursseja.

Uusi tilojen hallintaratkaisu keskittyy siihen, että terveydenhuollon peruspalveluprosessi saadaan toimimaan saumattomasti. Kun potilaalle varataan sairaalasta tai terveyskeskuksesta vastaanottoaika, huolehtii järjestelmä siitä, että varatussa tilassa on valmiiksi kaikki potilaan tarvitsemat resurssit. Näitä ovat esimerkiksi kyseiseen hoitoon erikoistunut lääkäri, hoitaja, laitteisto, mittaristo tai muu onnistuneen vastaanottokäynnin takeena oleva toiminto.

Aiheseen liittyvää sisältöä