Nortal kasvatti liikevaihtoaan ja tulostaan kansainvälisesti vuonna 2018

by Nortal, June 13, 2019

Monikansallinen liiketoiminnan ja IT-alan konsultti ja ohjelmistotoimittaja Nortal julkisti tänään vuoden 2018 taloudellisen tuloksensa. Konsernin kansainvälinen liikevaihto oli 66,8 miljoonaa euroa, kasvua edellisvuoteen nähden kertyi 38%. Yhtiön tulos (EBITDA) kasvoi 39 %, ollen nyt 7,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2018 tilikaudella Nortal teki vahvan tuloksen sen kaikilla Euroopan markkinoilla, Yhdysvalloissa sekä Lähi-idässä.

”Viime vuoden erinomainen tuloskehitys jatkuu odotustemme mukaan myös tänä vuonna”, sanoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Priit Alamäe ja jatkaa: ”Saimme juuri päätökseen joukkovelkakirjalainan, jolla keräsimme 50 miljoonan euron lisärahoituksen kasvumme vauhdittamiseksi erityisesti Saksassa, Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa.”

Nortalin vuoden 2018 merkittävimpiin kehitysaskeliin kuuluivat tytäryhtiön perustaminen ja vahvan jalansijan rakentaminen Saksaan sekä yhdysvaltaisen pilviteknologiayhtiö Dev9:n yritysosto, jolla vahvistetaan yhtiön laajentumista ja täydennetään pilviteknologiaosaamista.

“Investoimme viime vuonna liiketoimintojemme kasvattamiseen Saksassa ja Yhdysvalloissa ja arvioimme näiden alueiden nousevan Pohjoismaiden ohella yhtiömme merkittävimmiksi kasvun tuojiksi tänä vuonna”, Alamäe sanoo.

Viime vuoden lopulla toteutetun maailman johtaviin pilviteknologiayrityksiin kuuluvan Dev9:n oston myötä Nortal laajentaa pilvipuolen tarjontaansa Euroopassa vuoden 2019 aikana ja perustaa Cloud Center of Excellence (CCoE) -osaamiskeskukset Helsinkiin ja Vilnaan. Osaamiskeskusten avulla Nortal tuo uudenlaiset prosessit, työkalut ja alustat ymmärtävän uuden ohjelmistokehityksen ympäristön lähemmäksi asiakkaitaan myös Euroopassa.

Uusia työntekijöitä ja asiakasavauksia

Tilikauden 2018 aikana yhtiö kasvatti myös henkilökuntamääräänsä merkittävästi ja vuoden lopulla Nortal työllisti yli 800 asiantuntijaa 10 maassa. Henkilökunnan kasvunäkymien vuoksi yhtiö investoi merkittävästi uusiin toimitiloihin Belgradissa, Vilnassa, Helsingissä, Oulussa, Tukholmassa ja Seattlessa.

”Parhaiden asiantuntijoiden rekrytoiminen on edelleen kaikissa maissa yksi keskeisimmistä haasteista koko alallemme. Uskon, että yhtiömme kasvunäkymät ja tarjoamamme ammatilliset haasteet ovat houkuttelevia hakemillemme rautaisille ammattilaisille”, Alamäe kommentoi.

Asiakaspuolella Nortalin keskeisimmät avaukset vuoden 2018 aikana liittyivät terveydenhuoltoalaan Suomessa ja Lähi-idässä, digitalisaatioprojekteihin Saksassa sekä sähköisen kaupan uusiin hankkeisiin Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa.

Kotimaassaan Virossa Nortal aloitti projektin, jossa se rakentaa sosiaaliturvavakuutuksiin liittyvää julkista järjestelmää, jonka kautta liikutetaan tulevaisuudessa yli 20 % koko maan budjetista eläkkeiden ja muiden etujen muodossa. Järjestelmästä on tarkoitus tulla seuraavan sukupolven asiakaslähtöinen koko kansan palvelu.

Suomessa Nortal sai vuoden 2018 aikana valmiiksi Suomen tähän asti suurimman verojärjestelmäuudistuksen. Omavero-projektissa luotiin koko Suomen kansaa koskettava henkilöverotuksen verotusohjelmisto lukuisilla tukitoiminnoilla. Nortal on myös yhdessä Digian ja Atostekin kanssa rakentamassa sosiaali- ja terveyssektorille UNA-järjestelmäuudistusta.

Lähi-idässä Nortal sai valmiiksi ensimmäisen vaiheen Omanin Valtionvarainministeriölle toteutettavasta järjestelmästä, jolla mahdollistetaan arvonlisäveron kerääminen. Maan Työvoimaministeriölle Nortal toimittaa järjestelmää, jolla automatisoidaan maahanmuuttoprosesseja.

Priit Alamäe

Priit Alamäe

Founder & CEO Nortal

Priit Alamäe founded Nortal in 2000 as a 22-year-old visionary. Today the company is a multi-national strategic change and technology company dedicated to bringing about eTransformations in private companies, government agencies and entire societies across Europe, the Middle East, Africa and the USA. Under Alamäe’s leadership,...

Aiheseen liittyvää sisältöä