Nortal toimittaa Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän ylläpidon ja kehityksen

Nortal Oy, October 26, 2020

IT-alan konsultti ja ohjelmistotoimittaja Nortal on voittanut Oikeusrekisterikeskuksen Roti-järjestelmän ylläpito- ja jatkokehityspalveluiden kilpailutuksen. Nortal ottaa vastuun kehitteillä olevan Roti-järjestelmän ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2021.

Roti-hankkeen taustalla ovat vuoden 2006 vankeuslakiuudistus ja vuonna 2010 tapahtunut Vankeinhoitolaitoksen, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Rikosseuraamusviraston yhdistyminen Rikosseuraamuslaitokseksi. Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen erilliset asiakastietojärjestelmät korvataan yhdellä yhteisellä Roti-tietojärjestelmällä, joka siirretään hallitusti tuotantoon ja ylläpidon piiriin. Yhden toimittajan malli tukee myös asianhallintajärjestelmien jatkokehitystarpeita. Sopimuskauden alkaessa Nortal ottaa kokonaisvastuun Roti-järjestelmän ylläpidosta ja kehityksestä. Uuden tietojärjestelmän elinkaaritavoitteeksi on asetettu 15–20 vuotta.

Hankkeen tehtävänä on kehittää Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa yhtenäistämällä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuksien työprosesseja ja poistamalla päällekkäistä työtä. Roti-järjestelmän myötä rikoksista epäiltyjen ja tuomittujen kanssa työskentely muodostaa jatkumon, jossa tieto kulkee saumattomasti työntekijältä toiselle. Asiakastyön ytimenä Rotissa on jatkuva arviointi, jotta työtä kohdennetaan oikeisiin riskeihin ja tarpeisiin. Asiakastietojen hallinnan ja toiminnanohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuus on kaikille Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehille yhteiskäyttöinen ja täysin sähköinen.

Oikeusrekisterikeskus toimii IT-palvelukeskuksena, jonka keskeisenä tehtävänä on kehittää ja ylläpitää moderneja ja käyttäjäystävällisiä tietojärjestelmiä oikeushallinnon tarpeisiin.

”Kaikessa toiminnassamme pyrimme korkeaan laatuun ja kustannustehokkuuteen. Olemme kehittäneet systemaattisesti tietojärjestelmien ylläpitoon liittyviä prosessejamme. Hienoa, että saimme Nortalista uuden toimittajan laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi”, toteaa Oikeusrekisterikeskuksen toimialajohtaja Mika Nordman.

Monikansallinen Nortal on julkisen sektorin digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden käyttöönotossa edelläkävijöiden joukossa. Yhtiöllä on 35-vuotinen kokemus julkisten palveluiden modernisoinnista Suomessa ja se tunnetaan myös roolistaan Viron julkisen digitalisoitumisen yhtenä pääarkkitehtina. Nortal toimii useissa EU-maissa ja se tuottaa parhaillaan esimerkiksi Saksassa julkisia terveydenhuollon palveluita ja järjestelmäuudistuksia.

”Rikosseuraamuslaitoksen uuden järjestelmän ylläpito- ja jatkokehityssopimus on Nortalille luontevaa jatkoa vankalle asemallemme ja osaamisellemme valtiohallinnon järjestelmäuudistusten toimittajana. Rotin ylläpito- ja jatkokehityspalveluiden kilpailutuksen voittaminen vahvistaa entisestään paikkaamme julkisen sektorin digitaalisten palveluiden asiantuntijana”, kertoo Nortal Oy:n toimitusjohtaja Harri Koponen ja jatkaa:

”Tavoitteenamme on tuottaa ensiluokkainen ja luotettava palvelukokemus Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöille. Roti-järjestelmä yhtenäistää ja yksinkertaistaa prosesseja, jotta päällekkäinen työ vähenee ja monimutkaiset prosessit selkeytyvät. Uusi järjestelmä vastaa kaikkia tiedonkäsittelylle asetettuja vaatimuksia ja siihen kirjataan ja siinä käsitellään vain sellaista tietoa, joka kuuluu Rikosseuraamuslaitoksen tehtäviin. Tällaisten järjestelmien ylläpito ja kehitys ovat kasvava osa Nortalin liiketoiminnan Jatkuvat palvelut -palvelukokonaisuutta.”

Aiheseen liittyvää sisältöä