Nortal kasvatti liikevaihtonsa yli 100 miljoonaan euroon, käyttökate kasvoi kolmanneksella vuonna 2020

Nortal HQ, July 1, 2021

Monikansallinen informaatioteknologiayritys ja strategisen digitaalisen liiketoiminnan konsultti Nortal kasvatti vuonna 2020 kokonaisliikevaihtoaan 17 prosenttia 100,3 miljoonaan euroon. Konsernin käyttökate kasvoi 34 prosenttia 15,4 miljoonaan euroon.

Nortalin perustaja ja toimitusjohtaja Priit Alamäe toteaa, että vuosi 2020 tullaan muistamaan yllättävien haasteiden ja jatkuvan muutoksen vuotena.

”Pandemian kiihtymisvaiheen käynnistyessä vuoden 2020 alussa siirsimme toimintamme painopisteen välittömästi työntekijöidemme turvallisuuden varmistamiseen sekä asiakkaidemme auttamiseen ja tukeen koronaviruksen aiheuttamissa haasteissa”, Priit Alamäe kertoo.

”Olen ylpeä siitä, että tiimimme pystyivät jouhevasti siirtymään kotitoimistoihin ja tuottamaan saumattomasti lisäarvoa asiakkaillemme ympäri maailmaa. Olen kiitollinen asiakkaidemme osoittamasta luottamuksesta, mikä näkyy myös liikevaihtomme vahvana kasvuna vuonna 2020”, lisää Alamäe.

Viime vuonna Nortalin tulos oli vakuuttava kaikilla kotimarkkinoillaan. Menestykseen vaikuttivat erityisesti liiketoimintamallin joustavuus, vahvat asiakassuhteet ja palveluiden hyvä kysyntä. Vuonna 2020 kasvu suurinta oli Saksassa ja Yhdysvalloissa.

”Nortalilla on kansainvälisenä yrityksenä hyvä asema. Olemme vahvasti mukana maailman suurimmilla ja innovatiivisimmilla markkinoilla. Keskitymme nyt kasvuun orgaanisesti ja yritysostojen kautta. Luotamme vahvuuksiimme, joita olemme rakentaneet ja lujittaneet vuoden 2020 aikana”, Alamäe sanoo.

Suomessa uusia liiketoimintamalleja ja uudistettuja prosesseja

Suomessa Nortalin liiketoiminta pysyi suotuisana koronaviruksen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Haasteiden keskellä Nortal auttoi asiakkaitaan siirtymään etätyöskentelymalliin, löytämään heille uusia liiketoimintamalleja ja määrittämään asiakkaiden prosesseja uusiksi teknologiaa ja erilaisia ratkaisuja hyödyntäen. Uusia asiakassuhteita solmittiin kaikilla liiketoiminta-aloilla, eli julkisella sektorilla, terveydenhuollossa, teollisuudessa ja energiateollisuudessa. Myös Nortal Suomen henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2020 aikana.

”Suomi on pysynyt hyvin mukana Nortalin kansainvälisessä vauhdissa. Viime vuonna saimme esimerkiksi päätökseen Verohallinnon järjestelmäuudistuksen, joka tuo asiakkaan ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin 15–20 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Nestettä tuimme uuden globaalin, liiketoimintakriittisen it-järjestelmän etäkäyttöratkaisussa. Järjestelmä otettiin koronavuonna etänä käyttöön jo useissa terminaaleissa myös Yhdysvalloissa. Vastaavanlaisia menestystarinoita meillä on paljon. Voisikin sanoa, että pysäyttämisen sijaan korona happotestasi rakentamiamme järjestelmiä ja osittain jopa lisäsi niihin uusia ominaisuuksia”, toteaa Nortal Suomen va. toimitusjohtaja Andre Krull.

Harri Vepsäläinen aloittaa Nortal Oy:n uutena maajohtajana ja toimitusjohtajana 1. syyskuuta 2021. Hän siirtyy Nortalin palvelukseen Digia Oyj:stä.

“Vepsäläinen tulee suuntaamaan fokustamme aiempaa voimakkaammin teollisuuden ja terveydenhuollon datapohjaisiin ratkaisuihin. Niissä vahvuuksiamme ovat teollisuuden erityisosaaminen sekä palvelusuunnitteluun ja käyttäjäkokemukseen perustuvat modernit pilvipalvelut”, jatkaa Krull.

Kasvua Saksassa

Nortal osti syksyllä 2020 saksalaisen strategiseen konsultointiin ja it-ratkaisuihin erikoistuneen Schützen.

”Tällä kaupalla oli suuri rooli Euroopan laajentumisstrategiassamme. Se vahvisti merkittävästi asemaamme ja loi Nortalista aidosti transatlanttisen 1 000 osaajan vahvuisen digitaalisen muutoksen asiantuntijayrityksen”, Alamäe kertoo ja lisää, että yrityskaupan myötä Nortal keskittyy vuonna 2021 toimintojen integrointiin ja kaupasta saatavan lisäarvon luomiseen.

”Odotamme, että kasvumme Saksassa jatkuu myös tulevina vuosina. Tätä tavoitetta tukevat nykyisten e-hallinnon palveluiden ja digitaalisten terveydenhuoltopalveluiden kehittäminen ja Teollisuus 4.0 -prosessien laajentaminen”, Alamäe lisää.

Digitalisaatio helpottaa epävarmuutta

Nortalin yhteistyökumppaneidensa kanssa rakentamat tietojärjestelmät ovat auttaneet useita Euroopan maita ja Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioita pandemian aiheuttamassa sulkutilassa. Välttämättömät julkiset palvelut ovat olleet saatavilla ja käytettävissä verkossa. Myös yksityissektorin asiakkaat ympäri maailmaa ovat pystyneet nopeasti reagoimaan muuttuviin tilanteisiin ja omien asiakkaidensa odotuksiin sekä mukauttamaan liiketoimintamallejaan.

Viime vuonna Nortal jatkoi yhteistyötään julkishallinnon asiakkaidensa kanssa tavoitteenaan luoda julkiselle sektorille merkittäviä innovaatioita. Yhtiö esimerkiksi kehitti ensimmäiset ennakoivat palvelut Viron sosiaaliturvajärjestelmälle. Niiden avulla kansalaisten alati muuttuvien tarpeiden käsittely on joustavampaa ja asiakkaat pääsevät käyttämään tarvitsemiaan palveluita helpommin. Nortalin kehittämät ennakoivat palvelut tukevat kansalaisten arkea juuri oikeaan aikaan siten, että heidän ei erikseen tarvitse hakea etuuksia, joihin he ovat oikeutettuja.

Toinen esimerkki julkisen sektorin innovaatioista on Omanille kehitetty rekisteripohjainen väestönlaskentajärjestelmä. Yksinomaan rekisteriin perustuva järjestelmä on YK:n väestörahaston (UNPF) mukaan malli, jota tulisi siirtyä käyttämään perinteisten väestönlaskentamenetelmien sijaan.

Investointi suorituskykyisiin kansainvälisiin tiimeihin

Nortalin liiketoiminnan ydin on sen maailmanlaajuinen monialainen asiantuntijaverkosto, jonka avulla se voi muodostaa kunkin asiakkaansa tarpeisiin sopivia asiantuntijatiimejä nopeallakin aikataululla.

”Vuosi 2020 oli perinpohjainen testi omallekin verkostollemme. Verkostomallimme loi vankan perustan kotitoimistotyöskentelyyn siirtymiselle ja asiakasyhteistyön saumattomalle jatkumiselle. Olemme kehittäneet verkostomalliamme, jotta myös asiakkaamme voivat hyödyntää sitä omien etätiimiensä muodostamisessa”, Alamäe lisää.

Nortal jatkaa tulevien vuosien aikana maailmanlaajuisen asiantuntijaverkostomallinsa kehittämistä.

Vuonna 2020 Nortal panosti edellisten vuosien tapaan merkittävästi myös henkilöstön sitoutumiseen ja hyvinvointiin. Henkilöstön ammatillista kehitystä on tuettu Nortalin tieto- ja koulutuskeskusten koulutuksissa.

*Yhdistetyt tuotot ja käyttökate sisältävät Nortal AG:n (entinen Schütze AG) koko vuoden liikevaihdon ja käyttökatteen. Schütze AG ostettiin syyskuussa 2020 ja käyttökate sisältää Nortal AG:n käyttökatteen vain hankintapäivästä tilikauden loppuun.

Aiheseen liittyvää sisältöä