Kompastuvatko sote-alueet jätti-IT-hankinnoissaan?

Nortal Suomi, May 6, 2022

Sosiaali- ja terveyspalveluita siirretään kovalla kiireellä kunnilta uusille hyvinvointialueille ja paine hätäisille IT-hankinnoille on suuri. Pahimmillaan vuotavia järjestelmiä paikkaillaan, toimittajalukkoja vahvistetaan tai kilpailutetaan vanhentuneilla vaateilla. Valtio, alueet ja kunnat voivat joutua maksamaan huonoista hankinnoistaan kovan hinnan.

Kokemuksemme mukaan avain hankkeen onnistumiseen on aito kumppanuus ja palvelun koko elinkaaren hahmottaminen. Hankkeiden jarrut ovat harvoin teknisiä kysymyksiä, siksi tarvitaan IT:tä laajempaa näkökulmaa muutoksen johtamiseen.

Heikoimmissa hankkeissa sopimuksen toteuttaminen on tilaajan ja toimittajan vastakkainasettelua. Näin ei tarvitse olla, sillä nykyinenkin hankintalaki antaa mahdollisuuksia kilpailuttamiseen elinkaariajatuksella: markkinavuoropuhelu, suorahankinta ja räätälöidyt tarjouspyynnöt, joissa keskitytään määreiden luettelemisen sijaan lopputuloksen laatuun ja vaikuttavuuteen.

Hätäilyn sijaan hankintaa tulisi uudistaa niin, että julkisen toimijan ja yrityksen välisen kumppanuuden tuloksena syntyy loppukäyttäjän näkökulmasta asiakaslähtöisiä palveluita kustannustehokkaasti, kestävästi ja kannattavasti koko elinkaaren ajan. Panostamalla kumppanuuteen hankinta voi olla rahan menon sijaan investointi, joka kehittää julkisia palveluita, yritysten kyvykkyyksiä ja suomalaista osaamista laajasti.

Aiheseen liittyvää sisältöä