Kuusi vinkkiä järjestelmien häiriötilanteiden vähentämiseksi

Sami Merovuo, Service Manager, Jatkuvat palvelut, September 18, 2020

Toimivalla ongelmanhallintaprosessilla saadaan leikattua ylläpitokustannuksia nopeasti jopa useita prosentteja. Kuukausikustannukset laskevat ja tehdyt ongelmanhallinnan investoinnit maksavat itsensä takaisin. Järjestelmän saatavuus myös paranee ja se tuottaa entistä paremmin lisäarvoa liiketoiminnalle, mihin se on alun perin luotu.

IT-järjestelmien toistuvat häiriötilanteet ovat valitettavan tuttu ilmiö, ja vaikka järjestelmäntoimittaja tekee parhaansa, niin usein ongelmat seuraavat toisiaan. Mikäli asiaan ei suhtauduta sen vaatimalla vakavuudella eikä  häiriöiden syitä ryhdytä ratkomaan, on vastassa mm. kasvavia ylläpitokustannuksia ja ongelmanhallinnan ylimääräisiä investointitarpeita — järjestelmänomistajien hermojen menettämisestä puhumattakaan.

Nortalin Jatkuvat palvelut -asiantuntijoiden kuusi vinkkiä auttavat parantamaan järjestelmän ongelmanhallintaa:

1. Häiriöhavainnot tulee kirjata häiriönhallintaan

Varmista, että häiriöt luokitellaan mahdollisimman tarkasti, jotta tiedät mihin osakokonaisuuksiin häiriöt liittyvät. Varmista myös, että häiriöiden ratkaisut luokitellaan. Näillä toimenpiteillä samasta asiasta johtuvat häiriötilanteet konkretisoituvat ja nousevat häiriönhallintadatasta esiin.

2. Monitorointijärjestelmä mittaamaan järjestelmän saatavuutta

Aseta valvontajärjestelmä ajamaan automaattisesti testiprosesseja läpi järjestelmän, jotta varmistat tärkeimpien ominaisuuksien toimivuuden ja saatavuuden. Tarkkaile ja seuraa integraatioita ja massa-ajoja, jotta tiedät milloin järjestelmän häiriötilanteet ilmenevät. Kytke valvonnat hallitusti häiriönhallintaan. Näillä toimenpiteillä saat ”valot päälle” ja keräät dataa ja näet, milloin järjestelmä toimii ja milloin ei.

3. Lokianalysaattorit hälyttävät vakavista virheistä

Suodata hälyistä pois turhat virheet, joihin ei tarvitse reagoida ja kytke hälytykset häiriönhallintaan. Tällä toimenpiteellä nostat piilevät vikatilanteet häiriönhallintaan ja ylläpidon tietoisuuteen.

4. Avoimuus toimittajan kanssa avainasemassa

Keskustele järjestelmätoimittajiesi kanssa ja varmista, etteivät he pallottele häiriöitä toimittajalta toiselle, vaan tekevät tehokasta yhteistyötä sinun organisaatiosi eli heidän yhteisen asiakkaan eduksi.

5. Systemaattinen jatkuva toimintamalli käyttöön

Sovi toimittajiesi kanssa, että he analysoivat saatavuus-, loki- ja häiriödatan säännöllisesti. Nosta datasta joka kuukausi esim. kolme yleisintä tai vakavinta toistuvaa häiriötä, joista luodaan tapahtumat ongelmahallintaan. Ongelmanhallinnassa toimittaja tutkii näiden kertautuvien häiriöiden juurisyyt ja selvittää, miten niistä päästäisiin eroon. On kuitenkin huomioitava, että ratkaisu ei aina ole järjestelmän korjaaminen, vaan että välillä voidaan myös toteuttaa ylläpitotoimintoja. Tämä voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automaattisesti. Näin häiriötilanteiden synty estetään, niiden määrä minimoidaan tai häiriötilanne kierretään ilman varsinaista pysyvää korjausta.

6. Yhdessä toimiminen takaa paremmat tulokset myös ongelmanhallinnassa

Välillä ratkaisu voi löytyä myös sinun omalta vastuualueeltasi. Esimerkiksi silloin, jos kyseessä on prosessissa havaittava puute tai korjaus vaatii toimenpiteitä useissa eri järjestelmissä. Arvioi ehdotettuja korjaustoimia ja investoi ja tilaa ne korjaustoimenpiteet, joista saat parhaimmat tulokset ja joiden korjaaminen maksaa itsensä nopeimmin takaisin.

Näillä neuvoilla saat käyttöön tehokkaan ja toimivan ongelmanhallintaprosessin, josta kannattaa pitää kiinni. Häiriömäärän vähetessä ja häiriöiden vakavuustason pienentyessä voit vähentää investointeja toistuvien ongelmien selvittämiseen – älä kuitenkaan lopeta häiriöseurantaa kokonaan, vaikka haitat vähenevätkin. Muista myös varmistaa, että IT-toimittajasi sitoutuu ongelmanhallinnan prosessiin.

Nortalin Jatkuvat palvelut – Lupaamme parantaa järjestelmän saatavuutta ja vähentää häiriötilanteiden määrää. Häiriönhallinnalla ei tehdä bisnestä, vaan tavoitteemme on pienentää asiakkaan ylläpidon kustannuksia. Autamme asiakkaitamme ohjaamaan järjestelmän ylläpitoon varatun budjetin mieluummin kehittämistoimenpiteisiin, innovointiin ja sitä myötä tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnan tarpeisiin.

Henri Jefimoff

Henri Jefimoff

VP, Teollisuus, kauppa ja palvelut

+358 40 749 2075 henri.jefimoff@nortal.com