Nortal tarjoaa ulospääsyä järjestelmäintegraatioiden viidakosta

Nortal HQ, June 4, 2018

Moni yritys on saavuttanut järjestelmien viidakossa kriittisen massan, mikä heikentää kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin toimintaympäristön muutoksessa.

Yritykset ovat ottaneet koko ajan käyttöönsä lisää järjestelmiä, jotka on kudottu yhteen kymmenillä integraatioilla. Lopputuloksena kyky muutokseen on olematon ja uudistumista ei pystytä tai uskalleta tehdä järjestelmien rikkoutumisen pelossa”, Nortalin chief architect Pasi Anttila kertoo.

Moni yritys on investoinut valtavia summia ERP-järjestelmiin, joiden piti olla yrityksen kaiken toiminnan hermokeskus, mutta ohjelmistoviidakko ja integraatiot ovat johtaneet tavallaan panttivankitilanteeseen: toiminta ei ole asiakaslähtöistä vaan järjestelmälähtöistä, mikä ei voi johtaa parhaaseen lopputulokseen.

Nortal on luonut Business Framework-mallin, jossa ohjelmistot liitetään rajapintojen avulla liiketoiminnan ulomman tason hermokeskukseen Agile Business Engineen. Ratkaisun avulla yritys pääsee takaisin kuskin paikalle liiketoiminnassaan.

”Agile Business Enginen avulla ohjelmistoja hyödynnetään halutuin osin ja liiketoiminnan kannalta järkevimmällä tavalla. Ristikkäisten integraatioiden poistuessa ohjelmistot voidaan ketterämmin päivittää tai korvata täysin uusilla, liiketoimintaa paremmin tukevilla ratkaisuilla.”

Moni hakee vastaavia hyötyjä ERP:iin tehdyillä vertikaaleilla, jotka vaativat kuitenkin käytännössä yksilöllisen ja tapauskohtaisen räätälöinnin. ”Vertikaalit ovat vain staattinen ratkaisu. Yritys palaa lähtötilanteeseen, jos ja kun toimintaympäristö ja sitä kautta asiakkaiden tarpeet ja vaateet muuttuvat”, Account Director Henri Jefimoff lisää.

Nortalilla on end-to-end osaamista Frameworkin vaatiman kokonaisuuden luomiseen aina strategiatasolta toteutukseen ja ohjelmistojen valintaan. ”Markkinoiden parhaat ohjelmat ovat yhä hyödynnettävissä, mutta tällä kertaa  terveellä tavalla ja langat pysyvät yrityksen omissa käsissä. Rajapintojen avulla myös kokeilut ja erehtyminen onnistuvat kohtuullisilla kustannuksilla ilman, että muuta liiketoimintaa pitää rikkoa tai sekoittaa”, Anttila ja Jefimoff summaavat Nortal Business Frameworkin mahdollistamia hyötyjä.

Alkuperäisen artikkelin on tuottanut Calcus.com Oy ja se on julkaistu Teknologia- ja Teollisuusratkaisut-asiantuntijajulkaisussa 11.5.2018.

 

 

Pasi Anttila

Pasi Anttila

Partner, Lead Business Consultant

Pasi Anttilan, Nortalin pääarkkitehdin, suurin intohimo on saada teollisuus toimimaan paremmin. Pasilla on yli 20 vuoden kokemus liiketoimintaprosessikonsultoinnista, ohjelmistokehityksen suunnittelusta, menetelmäkehityksestä, ohjelmistomäärittelystä, analyysistä suunnittelusta, toteutuksesta ja testauksesta. Pasiin kannattaa olla yhteydessä, mikäli organisaatiosi kaipaa tuotannon ja prosessien digitalisoimista.

Aiheseen liittyvää sisältöä