Proaktiivisesti toimien kriisin aikana

Maris Leivategija, Project Manager, April 30, 2020

Agility might be a buzzword, but when working with digital government services, it does matter. The ability of a government to act quickly enables the development of new services at incredible speed — like helping its citizens during a severe crisis.

Ketteryys saattaa olla kulunut muotisana, mutta digitaalisten julkisten palveluiden parissa työskennellessä sillä on oikeasti merkitystä. Julkisen sektorin kyky toimia ripeästi mahdollistaa uusien palveluiden nopean kehittämisen ja edesauttaa yhteiskuntaa tukemaan kansalaisia vakavankin kriisin aikana.

COVID-19-kriisi on saanut monet valtionhallinnon organisaatiot miettimään digitalisaatiota uudesta näkökulmasta. Virossa, jossa digitalisaatio on ollut arkea yli 20 vuotta, COVID-19:n aiheuttamat taloudelliset seuraukset loivat ponnahduslaudan uudenlaisille julkishallinnon palveluille, joilla on mahdollista tavoittaa kriisistä kärsivät ihmiset.

Viro otti käyttöön ensimmäisen ennakoivan palvelun, vanhempainetuudet, vuoden 2019 lopulla. Yhteistyössä Nortalin kanssa sosiaalietuuksien hakemisen logiikka käännettiin päälaelleen. Ennakoivien eli proaktiivisten palvelujen ajatuksena on, että sen sijaan, että kansalaiset itse aktiivisesti täyttävät lomakkeita, julkisen sektorin palveluntarjoaja ottaa dynaamisen roolin lähettämällä kansalaisille ehdotuksen kaikista niistä etuuksista, joihin heillä on oikeus. Kansalaisen tarvitsee hyväksyä ehdotus vain yhdellä napin painalluksella.

Tämän palvelun mahdollistaa taustalla toimiva automaattinen järjestelmä, joka perustuu kehittyneisiin algoritmeihin. Järjestelmällä saadaan analysoitua massiivinen määrä dataa ja tuotettua yksityiskohtaista tietoa siitä, kuka on oikeutettu etuuksiin ja missä määrin. Järjestelmä vahvistaa tiedot eri rekistereistä etuuksien määrittämiseksi ja oikeutettujen summien hyväksymiseksi. Se mahdollistaa myös, että mahdollisimman harva joutuu itse käsittelemään lukuisia etuushakemuksia.

Ennakoivissa palveluissa hyödynnetään tietokantoja ja rekistereitä, joissa on jo laajasti tietoa kansalaisista. Kun etuusehdotus luodaan ja lähetetään proaktiivisesti, kaikki tarvittavat tiedot haetaan näistä tietokannoista, jolloin kansalaisten ei tarvitse itse toimittaa tietojaan palveluntuottajalle uudelleen ja uudelleen. Kun asiakastilanne määritelty ja kohderyhmä yksilöity voidaan etuudet myöntää nopeasti niitä tarvitseville.

Vaikeat ajat vaativat nopeaa toimintaa

Kun COVID-19-kriisi iski, Virolla ja Nortalilla oli hyvät mahdollisuudet toimia vauhdilla ja tehokkaasti. Sosiaalisen eristäytymisen ja koulujen sulkemisen myötä monen vanhemman oli vaikea työskennellä ja hoitaa samanaikaisesti lapsiaan. Tilanne oli erityisen vaativa niille vanhemmille, joiden lapsilla on erityistarpeita. Sen vuoksi Viron hallitus teki päätöksen erityisestä edusta niille perheille, joissa vanhemmat käyttivät vapaitaan lastensa hoitamiseksi. Nortalilla oli alle kuukausi aikaa tuottaa järjestelmä uutta sosiaalietua varten.

Nortalin tiimi on ylpeä oltuaan osa tällaista keskeistä ja uraauurtavaa kehitystä, mutta ennen kaikkea Nortalilla keskityttiin ohjelmiston laatuun ja sen toimittamiseen vaadittavaan työhön. Vaikka nortalilaisten piti toimia nopeasti, haluttiin olla varmoja, että järjestelmä on luotettava ja etuuksien toimittaminen sujuvaa.

Kolme päivää uuden lain allekirjoittamisen jälkeen 12 500 ennalta määriteltyä ehdotusta oli jo lähetetty vastaanottajien sähköposteihin. Alle tunnissa tuhat ihmistä oli tutustunut saamaansa ehdotukseen. Kolme päivää myöhemmin ensimmäinen maksu oli jo suoritettu, ja neljä päivää sen jälkeen, kun ehdotukset olivat kolahtaneet virtuaalisiin postilaatikoihin, 2 363 ihmistä oli jo hyväksynyt heille ehdotetun etuuden.

Aiheseen liittyvää sisältöä