Choose your region

Selecting a region changes the language and/or content on Nortal.com

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Blog

Paranna tehtaasi hallittavuutta visualisoimalla tuotantoprosessisi läpinäkyväksi.

Nortalin valmistuksenohjausratkaisu tarjoaa paremman hallittavuuden sekä selkeän näkymän valmistusprosesseistasi.

Landing - WP - Benefits of MES

Kokonaisvaltainen kuva tehtaan suorituskyvystä saadaan visualisoimalla tuotanto. Operatiivisen datan, suorituskykymittareiden, työtehtävien, varaston, tilausten ja yllättävien muutosten visualisointi auttaa hallitsemaan valmistusprosesseja sekä parantamaan suorituskykyä. Raportointi on myös paljon vaivattomampaa, kun saatavilla on reaaliaikaista tietoa kaikista valmistuksen eri osa-alueista.

Tuotannonohjausjärjestelmä (Manufacturing Execution System, MES) kerää reaaliaikaista tietoa tuotantoprosessiin liittyvistä koneista, materiaaleista ja henkilöistä. Se ohjaa ja optimoi valmistuksen toteutusta ja kommunikoi automaation kanssa. Tuotantotilausten tehokkaampi suorittaminen ja pienempi hukka käytetyssä tuotantoajassa ja materiaalivirroissa johtavat tuottavuuden kasvuun. Tarkemman tason kontrollilla ja nopeammalla reagoinnilla muutostilanteisiin lyhennetään tuotannon läpimenoaikoja. Tämän seurauksena tuotannosta tulee kustannustehokkaampaa.

Täyttämällä lomakkeen voit ladata maksuttoman raportin toiminnanohjausjärjestelmään liitetyn tuotannonohjausjärjestelmän eduista ja saat lisätietoja siitä, miten Nortal voi auttaa sinua visualisoimaan tuotantoprosessejasi.

Lisätietoja

Samu Pylkkänen samu.pylkkanen@nortal.com (+358) 40 546 1503
Samu Pylkkänen

Download white paper here