Choose your region

Selecting a region changes the language and/or content on Nortal.com

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Blog

Kokonaistehokkuuden laskenta (Overall equipment effectiveness, OEE) eli KNL-laskenta (käytettävyys, nopeus, laatu) on paras tapa mitata valmistuksen tehokkuutta

OEE- tai suomeksi KNL-laskentaa käytetään usein keskeisenä suorituskykymittarina (KPI) valmistuksen tehokkuuden mittaamisessa, työkaluna tuottavuuden lisäämisessä ja tukemassa Lean-menetelmien käyttöönottamista. Nortalin järjestelmien avulla tuotantoprosessisi täyttävät tiukimmatkin suorituskykymittarit ja saavuttavat parhaan mahdollisen kokonaistehokkuuden.

Landing - WP - Benefits of MES

OEE-laskenta ja siihen liittyvä TEEP-laskenta (Total Effective Equipment Performance) voidaan suorittaa käyttämällä kuutta määriteltyä mittaria, jotka optimoivat käytettävyyden, nopeuden ja laadun suorituskyvyn. Niiden tarkoitus on auttaa koko tehtaan arvovirran tehokkuuden optimoinnissa.

Tuotannonohjausjärjestelmä (Manufacturing Execution System, MES), yksi tärkeimmistä valmistuksenohjauksen työkaluista, kerää reaaliaikaista tietoa koneista, materiaaleista ja henkilöistä mahdollistaen tuotantoprosessien optimoinnin. Tuotantotilausten tehokkaampi suorittaminen ja pienempi hukka käytetyssä tuotantoajassa sekä materiaalivirroissa johtaa tuottavuuden kasvuun. Tarkemman tason kontrollilla ja nopeammalla reagoinnilla muutostilanteisiin lyhennetään tuotannon läpimenoaikoja. Tämän seurauksena tuotannosta tulee kustannustehokkaampaa.

Täyttämällä lomakkeen voit ladata maksuttoman raportin toiminnanohjausjärjestelmään liitetyn tuotannonohjausjärjestelmän eduista ja saat lisätietoja siitä, miten Nortal voi kehittää OEE-suorituskykymittariasi.

Lisätietoja

Samu Pylkkänen samu.pylkkanen@nortal.com (+358) 40 546 1503
Samu Pylkkänen

Download white paper here