Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog

Choose your region

Selecting a region changes the language and/or content on Nortal.com

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Investor blog
Blog

Lean-valmistuksessa saavutetaan enemmän vähemmällä

Lean-valmistus ja Lean-menetelmät mahdollistavat yrityksille tehokkaammat prosessit. Ne minimoivat hukan määrää, parantavat laatua, lisäävät kannattavuutta ja optimoivat tuotantoprosesseja.

Landing - WP - Benefits of MES

Monipuolinen ja vaihteleva asiakaskysyntä sekä tuotteiden entistäkin lyhyemmät elinkaaret usein kasvattavat yrityksissä prosessien tarpeetonta monimutkaisuutta. Yksinkertaistamalla ja optimoimalla prosesseja Lean-valmistuksen menetelmillä mahdollistetaan jatkuva kehitys, korkeampi tuottavuus sekä minimoidaan turhan työn hukan määrää. Tuotannonohjausjärjestelmät (Manufacturing Execution System, MES) tekevät prosesseista läpinäkyvämpiä, ketterämpiä ja edullisempia.

MES-järjestelmä kerää reaaliaikaista tietoa koneista, materiaaleista ja henkilöistä ja mahdollistaa tuotantoprosessien läpinäkyvyyden sekä optimoinnin. Tuotantotilausten tehokkaampi suorittaminen ja pienempi hukka käytetyssä tuotantoajassa ja materiaalivirroissa johtaa tuottavuuden kasvuun. Tarkemman tason kontrollilla ja nopeammalla reagoinnilla muutostilanteisiin lyhennetään tuotannon läpimenoaikoja. Tämän seurauksena tuotannosta tulee kustannustehokkaampaa.

Täyttämällä lomakkeen voit ladata maksuttoman raportin toiminnanohjausjärjestelmään liitetyn tuotannonohjausjärjestelmän eduista ja saat lisätietoja siitä, miten Nortal voi auttaa sinua siirtymään Lean-valmistukseen.

Lisätietoja

Samu Pylkkänen samu.pylkkanen@nortal.com (+358) 40 546 1503
Samu Pylkkänen