Choose your region

Selecting a region changes the language and/or content on Nortal.com

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Blog

Valmistuksen yhdenmukaistaminen kansainvälisen ISA-95-standardin mukaiseksi

Kansainvälisen ISA-95-standardin kolmas taso eli tyypillisesti ”MES/MOM-taso” luo puitteet selkeälle tuotantojärjestelmien elinkaarien hallinnalle.

Landing - WP - Benefits of MES

ISA-95-standardi jakaa valmistavan yrityksen järjestelmät neljään tasoon. Kolmas taso, valmistuksen ohjaus, jakautuu tuotantoon, ylläpitoon, laatuun ja varastoon. Tuotannonohjausjärjestelmä (Manufacturing Execution System, MES), yksi tärkeimmistä valmistuksenhallinnan työkaluista, kerää reaaliaikaista tietoa koneista, materiaaleista ja henkilöistä mahdollistaen tuotantoprosessien optimoinnin.

Tuotantotilausten tehokkaampi suorittaminen ja pienempi hukka käytetyssä tuotantoajassa ja materiaalivirroissa johtaa tuottavuuden kasvuun. Tarkemman tason kontrollilla ja nopeammalla reagoinnilla muutostilanteisiin lyhennetään tuotannon läpimenoaikoja. Tämän seurauksena tuotannosta tulee kustannustehokkaampaa.

Täyttämällä lomakkeen voit ladata maksuttoman raportin toiminnanohjausjärjestelmään liitetyn tuotannonohjausjärjestelmän eduista ja saat lisätietoja siitä, miten Nortal voi auttaa sinua kehittämään tätä ISA-95-standardin oleellista osaa.

Lisätietoja

Samu Pylkkänen samu.pylkkanen@nortal.com (+358) 40 546 1503
Samu Pylkkänen

Download white paper here